Skip to main content

Tag: priroda

Jadarit – dobit za nekoga, šteta za sve

Izmenama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima iz 2018. godine u Srbiji su odškrinuta vrata masovnog otvaranja novih rudnika kroz labave procedure. Ovo je posledica direktnog lobiranja inostranog kapitala na domaće donosioce odluka.

Konkurs za logo „LIFE Danube Free Sky“ projekta!

Pozivamo vas da učestvujete na konkursu za logo novog međunarodnog projekata „LIFE Danube Free Sky“* koji povezuje 7 zemalja duž reke Dunav (AT, SK, HU, HR, RS, BG, RO) sa ciljem da zaštiti drage ptice od stradanja i povrede usled električnih udara...

Javna nabavka sa javnim pozivom

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije oglašava javnu nabavku sa javnim pozivom za kupovinu terenskog motornog vozila u okviru projekta LIFE19 NAT/SK/001023 LIFE DANUBE FREE SKY.

Obiđen vojni poligon na Giljevi

Članovi i aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije su u okviru projekta „Protect Pešter Wetlands!“ krajem oktobra obišli nedavno korišćeni vojni poligon na Giljevi na Pešterskom polju.

Počinje takmičenje „Ptice moje hranilice“

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije drugu godinu zaredom organizuje jedinstveno takmičanje u zimskom prihranjivanju ptica koje ove godine ima praznični karakter, „Ptice moje hranilice – Novogodišnje brojanje ptica“.

Nova gnezda, nova nada za orlove

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je tokom oktobra, novembra i decembra postavilo 12 platformi za gnežđenje orlova krstaša (Aquila heliaca) širom Vojvodine. Cilj ove akcije je da se na pogodnim lokacijama, gde se očekuje prisustvo ove ugrožene...

Dobre vesti za modrovrane

Ovih dana završava se projekat “Sigurnija budućnost za modrovrane u Srbiji – izrada kućica za gnežđenje ugrožene vrste ptica”. Napravljeno je i postavljeno 100 novih kućica za gnežđenje ove ugrožene vrste, a održana su predavanja o modrovranama sa...

Uspešan početak BalkanDetox LIFE projekta

partneri i zainteresovane strane nisu mogli lično sastati na uvodnom sastanku, BalkanDetox LIFE projekta zbog ograničenja izazvanih pandemijom COVID-19, zahvaljujući interesovanju i učešću brojnih relevantnih aktera onlajn sastanak je uspešno odr...

Uništavanje praistorijskog svetilišta na Pešteru

Aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije su tokom sprovođenja projekta „Protect Pešter Wetlands!“ u više navrata posećivali brdo Trojan koje se nalazi u okviru zaštićenog podrućja Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje“.