Skip to main content

Biblioteka

Magazin za ljubitelje divljih ptica u Srbiji

Detlić

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 2009. izdaje Detlić, popularni magazin za ljubitelje divljih ptica. U njemu, na svima pristupačan način, obaveštavamo naše članove, podržavaoce i prijatelje, kao i sve zainteresovane ljubitelje prirode i širu javnost o aktuelnostima u svetu ptica i našim naporima da ih sačuvamo. Za sada je Detlić napunio 12 godina postojanja i 17 brojeva/izdanja.


Budite saradnik Detlića!

Javljajte nam sve pojedinosti koje mogu biti objavljene u našem magazinu i zanimljive za naše čitaoce, a tiču se naših ptica i njihove zaštite. Vaše priloge, sa fotografijama, šaljite na adresu urednika: magazindetlic@gmail.com


Kako Detlić može da se nabavi?

Svaki član Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije svoj primerak Detlića dobija besplatno. Svi drugi mogu da ga dobiju poštom, uz uplatu cene članarine. Naručite svoje primerak jednog od najkvalitetnijih prirodnjačkih časopisa u Srbiji putem imejla: info@pticesrbije.rs


Preuzmite prethodne brojeve

Ornitološki časopis Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Ciconia

(ISSN 0345-2181)

Prva publikacija Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Ciconia je dugo bila glavni izvor naučnih podataka o rasprostranjenju i brojnosti ptica u Srbiji i jedini redovan ornitološki časopis kod nas. Prvi broj izdat je 1989, a poslednji 2016. godine. Do danas je izdato 25 brojeva časopisa. 


Šta se objavljuje u časopisu?

U časopisu Ciconia objavljuju se stručni i naučni radovi, kratki članci, zanimljiva faunistička, ekološka i etološka posmatranja divljih vrsta ptica. Zatim popisi faune ptica pojedninih lokaliteta i područja. Tu se mogu naći i smernice za saradnju u publikovanju naučnih radova, beležaka i kratkih članaka. U časopisu se objavljuju radovi iz svih oblasti ornitologije sa temama iz Srbije i ostalih zemalja jugoistočne Evrope.


Preuzmite stare brojeve

Beograd, 2019

Crvena knjiga faune Srbije III – Ptice

Na 552 strane knjige pretočeno je znanje o 352 zabeležene vrste ptica u Srbiji. U knjizi su procenjeni rizici od iščezavanja gnezdećih i negnezdećih populacija ptica. Identifikovane su kritično ugrožene, ugrožene i ranjive vrste ptica, dok je 14 vrsta regionalno iščezlo. Crvena knjiga ptica Srbije je alat za dalju zaštitu i očuvanje ptica i njihovih staništa.


Ova knjiga više nije dostupna.

Novi Sad, 2015.

Ptice Srbije: procena veličina populacija i trendova gnezdarica 2008-2013.

Međunarodni program „Ptice u Evropi III“ (Birds in Europe III) odvijao se pod okriljem organizacije BirdLife International sa ciljem da se prikažu rasprostranjenost, trendovi i brojnost populacija ptica gnezdarica u svim evropskim zemljama u istom vremenskom peridu, od 2008. do 2013. godine. Realizacija ovog programa, kao i nastala knjiga, predstavljaju važan iskorak ornitologije u oblasti procenjivanja populacija i rasprostranjenosti ptica gnezdarica i njihovih trendova.


Ovu knjigu možete poručiti slanjem upita na imejl: info@pticesrbije.rs

Novi Sad, 2015.

Ptice Srbije – kritički spisak vrsta

Knjiga predstavlja sažetu, kritičku analizu do sada objavljenih podataka o pticama sa prostora današnje Srbije od 17. veka pa do danas. Unutar korica nalaze se podaci o svim potvrđeno zabeleženim vrstama ptica, o onima koje više ne smatramo elementima ornitofaune Srbije, a za one najređe navedeni su i svi literaturni podaci. Po prvi put korišćena je najnovija nomenklatura koju propisuje BirdLife International, tako da knjiga predstavlja veoma korisno štivo za bilo koga ko bi se bavio ili se već bavi istraživanjima ptica.


Ovu knjigu možete poručiti slanjem upita na imejl: info@pticesrbije.rs