Skip to main content

Čime se sve bavimo?

Istražujemo

Duže od 30 godina istražujemo ptice i prirodu, a podaci koje naši zaposleni, članovi i saradnici prikupe
su najveći izvor informacija o prirodi Srbije.

Štitimo

Predlažemo i sprovodimo rešenja, te podstičemo i usmeravamo napore institucija, organizacija,
pojedinaca i čitave javnosti u cilju očuvanja ptica i prirode.

Razvijamo zajednicu

Razvijamo i održavamo mrežu aktivnih članova, volontera i saradnika koji su sposobni i motivisani da se uključe u istraživanje, zaštitu, obrazovanje javnosti i promociju ptica i prirode Srbije.

Obrazujemo

Svesni da značajan deo problema u očuvanju ptica i prirode proističe iz manjka znanja, sprovodimo razne projekte i programe koji služe obrazovanju dece i odraslih. 

Informišemo javnost

Značajan deo našeg rada jeste obaveštavanje javnosti o važnim događajima koji su u vezi sa očuvanjem ptica i prirode.

Objavljujemo

Ponosimo se našim izdanjima poput stručnog časopisa „Ciconia“, popularnog magazina „Detlić“, knjigama, brošurama, posterima i raznim drugim publikacijama.

Projekti

Projekti se pokreću da se određena rešenja što učinkovitije isporuče. U našem slučaju, projekti se najčešće bave jednim tipom pojave (problema) koju želimo da promenimo ili rešimo (istraživanje nekog područja ili neke vrste, intervencije u prirodnim staništima, ciljana obrazovna aktivnost). Kao takvi, projekti se sprovode najčešće od jedne do pet godina. 

Programi

Programi se usredsređuju na koordinaciju niza povezanih projekata i drugih aktivnosti kako bi se strateški ciljevi izvršili na odgovarajuć način. Oni su uglavnom dugotrajni i nastoje da reše izazove koji zahtevaju značajna ulaganja vremena, ljudskih i tehničkih kapaciteta i naravno finansijskih sredstava. Primer su dugoročni programi praćenja stanja (monitoringa) poput zimskog popisa ptica vodenih staništa (IWC), ili određivanja granica, broja i praćenja stanja međunarodno značajnih područja za ptice (IBA). 

Izveštaji

Veliki broj projekata i programa koje je Društvo sprovodilo tokom 3 decenije rada najbolje se može sagledati kroz izveštaje. Projektni izveštaji su dokumenta koja prikazuju napredak sprovođenja aktivnosti u pogledu sadržaja, dinamike i obima ostvarenih rezultata. Najčešće su pripremljeni u sažetom obliku koji je definisan za određenu ciljnu grupu (donator, donosioci odluka, članovi, ostale interesne grupe).