Skip to main content

Poziv za projektne predloge za male grantove na Balkanu

Zemlje:  Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija

Strateški pravci : “Podržati održivo upravljanje rečnim slivovima / biodiverziteta slatkovodnih ekosistema” i SD3, “ Kulturni područja”

Datum otvaranja poziva: Ponedeljak, 1. februar 2021.

Rok za predaju predloga: Petak, 26. februar 2021. 23.59 CET

Budžet: Minimalni projektni budžet je USD 5,000, a maksimalni USD 30,000.

Fond za kritično ugrožene ekosisteme (Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF), u saradnji sa BirdLife International, DOPPS – BirdLife Slovenija i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, u ulozi Regionalnog implementacionog tima (RIT) za hotspot Mediteranskog basena, poziva na predaju projektnih predloga u obliku Pisma o namerama (Letters of Inquiry-LOIs) za male grantove. Podnosiocima prijava savetujemo da pažljivo i u potpunosti pročitaju ovaj poziv i odgovarajuća dokumenta i predaju Pismo o namerama.

Uvažiće se samo projektne prijave za sledeće strateške pravce i zemlje:

  • Strateški pravac 2 :“ Podržati održivo upravljanje rečnim slivovima kroz integrirane pristupe za očuvanje ugroženog slatkovodnog biodiverziteta ”

               Zemlje: Crna Gora

Projekti treba da se sprovedu unutar sledeće zone upravljanja slivom (CMZ): Sliv u okolini Nikšića

  • Strateški pravac 3: “Promovisati održavanje tradicionalnih praksi korišćenja zemljišta neophodnih za očuvanje mediteranske biološke raznolikosti u prioritetnim koridorima visoke kulturne i biološke raznolikosti.“

Prihvatljiva staništa i tradicionalne delatnosti: pašnjaci i pastoralizam

               Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija

               Projekti treba da se sprovode u okviru sledećih prioritetnih koridora: Istočni jadranski koridor i koridor Jugozapadnog Balkana

PROCES PRIJAVLJIVANJA

Molim vas da pažljivo pročitate dokument poziva za projektne predloge, dostupan u nastavku, koji sadrži detaljne uslove i instrukcije.

Prijave mogu biti napisane na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom, makedonskom i albanskom jeziku.

Korisni linkovi:

Podnosioci trebaju da predaju projektnu prijavu do datuma zaključka poziva na CEPF-MED-RIT@birdlife.org.

Za pitanja ili sugestije, kao i pitanja u vezi projektnih ideja i ispunjavanja uslova prije predavanja prijave molim vas da kontaktirate RIT za vaš region:

Više informacija o pozivu za projektne predloge možete saznati OVDE.