Skip to main content

Poziv na Skupštinu Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Poštovani članovi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije,

prošlo je 3 godine od naše poslednje održane Skupštine. Taj period celo čovečanstvo pamti po ogromnim izazovima i pretnjama, istim onim koje su i nama značajno otežale rad i onemogućile okupljanja u velikom broju. U takvim uslovima naše Društvo vredno je radilo na istraživanju, zaštiti, obrazovanju, objavljivanju, informisanju, umrežavanju i te rezultate želimo da podelimo sa svojim brojnim članstvom.

Prethodnih godina Društvo je nastavilo da raste i da se menja u skladu sa potrebama razvoja, pa je i neka važna dokumenta, poput Statuta, potebno izmeniti i modernizovati. Prethodnom Upravnom odboru u međuvremenu je istekao mandat i sada je potrebno izabrati nove članove ovog važnog tela.

Skupština će biti održana u subotu 5. novembra 2022. godine, sa početkom u 10h, u Novom Sadu, zgrada Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, adresa Dr Zorana Đinđića 1. Planirano trajanje Skupštine je do 15h. Sastanku možete da prisustvujete lično ili putem internet veze. U oba slučaja svi članovi će moći da učestvuju u radu Skupštine, dok samo punoletni članovi mogu da biraju i budu birani. Zbog ograničenog broja mesta u sali, potrebno je da dođu samo članovi i da obavezno ponesu svoju člansku kartu za tekuću godinu.

Ukoliko želite da učestvujete u Skupštini i tako, ličnim angažmanom, doprinesete daljem radu i razvoju Društva, potrebno je da se prijavite za skup što nam je izuzetno važno zbog logistike organizacije skupa. Nažalost, nismo u mogućnosti da nadoknadimo putne troškove dolaska na skup. Možete se prijaviti putem sledećeg prijavnog formulara gde ćete se ujedno izajasniti da li Skupštini želite da prisustvujete uživo ili putem internet veze (ZOOM platforma):

Predlog dnevnog reda:

 1. Izbor predsedavajućeg i zapisničara Skupštine DZPPS
 2. Utvrđivanje kvoruma
 3. Predlog i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine DZPPS
 4. Predstavljanje i usvajanje zapisnika sa prošle Skupštine DZPPS iz 2019. godine
 5. Izveštaj o radu Upravnog odbora DZPPS između dve Skupštine
 6. Godišnji izveštaji o radu DZPPS za 2019, 2020. i 2021. godinu
 7. Finansijski izveštaji DZPPS za 2019, 2020. i 2021. godinu.
 8. Izbor novih članova Upravnog odbora DZPPS
 9. Predstavljanje novog Strateškog plana DZPPS za period 2023–2025.
 10. Izmene i dopune Statuta DZPPS
 11. Glasanje za iznos visine članarine u DZPPS za 2023. godinu
 12. Razno

Dokumenta koja će se usvajati nalaze se u nastavku, ispod ovog teksta. Poželjno je da nam svoje komentare i amandmane u vezi materijala za Skupštinu, pošaljete popunjavanjem Word dokumenta u prilogu, na imejl adresu jato@pticesrbije.rs do 04.11.2022. u 12:00 (podne), zbog optimizacije vremena rada na Skupštini. Takođe, na samoj Skupštini moguće je dostaviti komentare i amandmane popunjavanjem Word dokumenta i dostavljanjem Predsedavajućem.


Poslovnik o radu Skupštine


Zapisnik sa Skupštine održane 2019. godine


Izveštaj o radu Upravnog odbora DZPPS 2019-2022.


Odluka Upravnog odbora o sazivanju Skupštine:


Godišnji izveštaji o radu DZPPS za 2019, 2020. i 2021. godinu:


Finansijski izveštaji DZPPS za 2019, 2020. i 2021. godinu:


Strateški plan za period 2023-2025.


Predlog izmenjenog statuta:

Statut DZPPS 2017


Dokument za Vaše komentare i amandmane: