Skip to main content

Tag: vlasina

Istraživanje ptica na Vlasini

Društvo za zaštitu i proučavnje ptica Srbije i ove godine radi na istraživanju ornitofaune Predela izuzetnih odlika „Vlasina“. Tokom maja i juna naši ornitolozi su u dva navrata posetili ovo zaštićeno područje kako bi istraživali gnezdeće populacije...