Skip to main content

Istraživanje ptica na Vlasini

Društvo za zaštitu i proučavnje ptica Srbije i ove godine radi na istraživanju ornitofaune Predela izuzetnih odlika „Vlasina“. Tokom maja i juna naši ornitolozi su u dva navrata posetili ovo zaštićeno područje kako bi istraživali gnezdeće populacije ptica.

Tokom istraživanja prebrojano je preko 4000 ptica u okviru 102 vrste, većina su gnezdarice Vlasine. Sam broj vrsta ptica još jednom potvrđuje koliki je značaj PIO “Vlasina” i koliko je netaknuta priroda ovog predela važna za očuvanje biodiverziteta. 

Primetno niži vodostaj je omogućio da se ove godine na Vlasinskom jezeru u većem broju gnezde i žalari slepići.

Od najinteresantnijih i retkih nalaza koji su zabeleženi tokom istraživanja ovog područja: vivak, lešnjikara, crvenoglavi svračak, polojka, sivi voljić, golub dupljaš, šumski zviždak i siva grmuša.

Veoma je bitno izdvojiti i vrste zbog kojih je ovo područje veoma bitno za brojnost nacionalne ali i Evropske populacije: rumenka, prdavac, osičar, senica šljivarka, žutoglava pliska, krstokljun i zimovka.

Predeo izuzetnih odlika “Vlasina” je pod zaštitom države od 2006. godine kao prirodno dobro prve kategorije, takođe nalazi se i na listi Međunarodno značajnih vlažnih staništa (RAMSAR). Međunarodno je prepoznato i kao značajno područje za ptice i biljke.