Skip to main content

Ražnjevi se ponovo gnezde na Zasavici!

Prilikom redovnog monitoringa i obilaska kolonije čaplji na području SRP “Zasavica” korišćen je dron kako bi što kvalitetnije izvršili evidenciju prisutnih vrsta i brojnosti istih. Kako je tokom proleća na prostoru rezervata, a posebno vodoplavnog pašnjaka Valjevac, ražanj (Plegadis falcinellus) gotovo svakodnevno beležen pojedinačno i u grupama do 10 ptica bilo je očekivano da se ptice verovatno gnezde u postojećoj mešovitoj koloniji čaplji. Nakon pregleda snimaka i posmatranja u kasnim popodnevnim satima ustanovljeno je prisustvo najmanje 5 gnezdećih parova koji su svoja gnezda imali u nižim slojevima vrba iva. Takođe, utvrđeno je gnežđenje najmanje 2 para čaplji govedarki (Bubulcus ibis) koje su koloniju čaplji na Zasavici naselile prvi put tek 2021. godine. Sa ovim nalazom broj savremenih gnezdarica na Zasavici porastao je na 113!

Snimci SRP “Zasavica” iz drona

Ražanj se inače na Zasavici poslednji put gnezdio krajem 19. veka i to u brojnosti od 250 parova. Nije poznato kada su tačno nestali, ali nakon sredine 20. veka više nisu bili beleženi na gnežđenju. Prva savremena posmatranja bila su 2008. godine, a nakon toga su usledila sve učestalija posmatranja, kao i formiranje mešovite kolonije čaplji 2012. godine u Sadžaku. Iako je bio očekivan, povratak ražnja nas sve ohrabruje i ukazuje da vredi raditi na zaštiti prirode, kao i da staralac rezervata Pokret gorana Sremske Mitrovice uspešno radi svoj posao“, navodi Marko Šćiban, ornitolog Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. 

naslovna fotografija: Imran Shah

Comment

Comments are closed.