Skip to main content

Predate primedbe na Plan detaljne regulacije solarnog parka u Melencima

Početkom marta 2024. javnosti je prikazan Plan detaljne regulacije za solarni park „Solar power plant Theta” koji bi se prostirao između sela Jankov Most i Melenci, a koji se u potpunosti nalazi u okviru Međunarodno značajnog područja za ptice Stari Begej (IBA Stari Begej – Important Bird Areas). Sam solarni park bi se nalazio na privatnim oranicama, ne bi ugrožavao prirodna staništa, slatine koje su najznačajnija osobenost ovog područja. Kako je na ovom IBA području ključna vrsta za očuvanje siva vetruška (Falco vespertinus) neophodno je osigurati da bilo kakva urbanizacija nema negativne posledice na gnezdeću populaciju (15-25 parova).

Kako su za ovu vrstu najopasniji negativni faktori nestajanje slatina, stradanje na dalekovodima, trovanje i krivolov, izgradnja solarnog parka dovela bi do instalacija više novih struktura za prenos električne energije što bi dodatno ugrozilo postojeću malu lokalnu populaciju ovog ugroženog sokola, ali i niza drugih ugroženih i zaštićenih vrsta ptica. Zbog toga smo uz pomoć iskustva sa LIFE Danube Free Sky projekta preporučili različite zaštitne mere za srednjenaponske i visokonaponske dalekovode kako bi i stari i postojeći dalekovodi bili što bezbedniji za ptice.

Sam dokument možete pogledati u nastavku: