Skip to main content

Poziv za dostavljanje ponuda: usluga zakupa prostora i keteringa

Društvo za zaštitu i pručavanje ptica Srbije (DZPPS), raspisuje poziv za uslugu zakupa prostora sa korišćenjem tehničke opreme i organizacije keteringa za potrebe radionice/obuke koju organizuje DZPPS. Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Resursni centar Srbije Natura2000 – mreža ekoloških organizacija za zaštitu prirode“ koji se realizuje u okviru programa „EKO-SISTEM – podrška reformama u zaštiti životne sredine“, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a finansira Švedska.

Pozivaju se ponuđači da dostave svoju detaljnu ponudu sa specifikacijama, i to u skladu sa sledećim
podacima:

  1. Vrsta događaja: jednodnevna radionica/obuka trajanja oko 6h
  2. Datum održavanja: jedan dan između 03. i 05.10.2022. od 9h do 15h
  3. Broj učesnika: 48 (40 gostiju i 8 projektni tim)
  4. Korišćenje tehničke opreme: mikrofoni, ozvučenje, led ekran/video bim, laptop, internet
  5. Lokacija: Novi Sad i okolina
  6. Ishrana: doručak, 2 kafe pauze, ručak
  7. Pravno lice, plaćanje po računu.

Ponuda obavezno mora da sadrži obrasce A i B koji su priloženi uz poziv, a posebno priložiti detaljnu
specifikaciju/predlog jelovnika (sastav obroka za učesnike/ce). Kriterijum za odabir ponude je
najniža ukupna cena uz ispunjenje svih traženih uslova.


Rok za dostavljanje Vaše ponude je ponedeljak 19.09.2022. do 12h, na imejl: info@pticesrbije.rs sa
pozivom na broj nabavke (Nabavka br. 12/2022).