Skip to main content

VELIČANSTVENI RTANJ SA SVOJOM OKOLINOM JE ZAŠTIĆEN ILI UGROŽEN?

Opštine Sokobanja i Boljevac početkom avgusta javnosti su predstavile Rane javne uvide za izradu Prostornih planova područja posebne namene za Specijalni rezervat prirode “Rtanj” i sliva akumulacije „Bogovina”.

Iako avgust mesec nije baš najbolje vreme za uvid građana u ovakva dokumenta koja se nalaze na opštinskim portalima, rok za pisanje i slanje primedbi bio je 15 dana, dok su zainteresovani primedbe mogli da dostave (samo) u štampanom obliku. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije dostavilo je primedbe na oba predloga, budući da je uočeno više propusta i nelogičnosti.


Ohrabruje to da Rtanj ostaje zaštićeno područje i da se na njemu ne planira otvaranje rudnika, ipak zabrinjava činjenica da se seča šume na njegovima padinama i probijanje novih puteva nastavlja svom žestinom. Takođe, zabrinjava planiranje izgradnje vetroparkova, kao i izgradnja nekoliko akumulacija i hidroakumulacija na gotovo svim rekama.

Ostaje nada da će se za ove projekte raditi studije procene uticaja na životnu sredinu i da se oduke o projektima neće donositi automatski, već prema Prostornom planu, odnosno da će u skladu sa posledicama i karakteristikama područja projekti biti odobreni ili neodobreni za realizaciju nakon izrade Studija procena na životnu sredinu.

Foto: Mirjana Rankov

Primedbe u celosti možete pročitati u sledećim dokumentima: