Tag: šuma

Odluka je doneta – Fond za šume bez novca za pošumljavanje

Bez obzira na kritike javnosti, Skupština AP Vojvodine odlučila je da se iz Pokrajinskog fonda za šume brišu sve aktivnosti na pošumljavanju i unapređenju rasadničke proizvodnje, iako su to osnovne delatnosti Fonda.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije © Sva prava zadržana - 2020