Skip to main content

Sad za budućnost

Protekle tri decenije Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je vredno radilo na zaštiti ptica i njihovih staništa. Usled negativnog uticaja čoveka, pritisci na ptice i prirodu su sve veći (gubitak staništa, klimatske promene, bespravna seča šuma, intenzivna poljoprivreda, urbanizacija, zagađenje). Trenutno je samo 30% teritorije Srbije pokriveno šumama, a u Vojvodini svega 6%. Ptice sve teže pronalaze mesta za gnežđenje, hranjenje i sklonište. Zato vas pozivamo da zajedno napravimo pozitivnu promenu u svom okruženju.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije planira da tokom jeseni ove i proleća naredne godine posadi nekoliko hiljada sadnica domaćih lišćarskih vrsta drveća. Nažalost, zbog epidemiološke situacije nismo u mogućnosti da organizujemo veliku zajedničku sadnju, ali vas pozivamo da nam se pridružite u akciji “Sad za budućnost”.

Želimo našim članovima da doniramo sadnice, a vaše je da izaberete lokaciju i posadite ih. Broj sadnica koji će svaki član koji se prijavi dobiti, biće naknadno određen u zavisnosti od interesovanja. Važno nam je da članovi koji se prijave za sadnice poseduju odgovarajući prostor ili imaju predlog površine za koju mogu obezbediti dozvolu za sadnju. Prioritet Društva jesu staništa ptica van naseljenih mesta, posebno na teritoriji Vojvodine. Želimo da zajedničkim zalaganjem podignemo šumarke koji će postati prava staništa mnogih divljih vrsta.

“Sad za budućnost” je akcija Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije podržana kroz kampanju “Lavovski za orlove” Lav piva i kompanije Carlsberg Serbia.