Skip to main content

Rezultati foto konkursa “Oči u oči sa pticama”

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije već nekoliko godina kreira godišnji kalendar zajedno sa svojim članovima a fotografije koje ulaze u kalendar biraju se putem foto konkursa. Tema ovogodišnje konkursa, “Oči u oči sa pticama”, izabrana je sa ciljem da oda priznanje našim članovima koji se bave prirodnjačkom fotografijom, a zahvaljujući kojima daleki prizori prirode postaju dostupni i bliski. Iako vizuelno atraktivne, ptice, kao i druge životinje, ne poziraju pred posmatračem stoga iza svake prirodnjačke fotografije nesumnjivo se krije veliki trud, strpljenje i više od svega, ljubav prema prirodi.

Na konkurs se odazvalo 38 učesnika poslavši 95 fotografija. Ove godine je ustanovljena i posebna kategorija – “Mlada foto nada”, za učesnike do 14 godina u kojoj je bilo prijavljeno 8 fotografija 4 autora. Sve fotografije pregledao je stručni žiri u sastavu Kalman Moldvai, grafički dizajner; Aleksa Vukićević, ekolog; Uroš Stojiljković, vuzelni umetnik.

Pobedničku fotografiju čaplji govedarki poslao je Vladimir Gagić

“Pobedničku fotografiju žiri je odabrao jednoglasno. Svako je iz vizure svoje profesije prepoznao ovu fotografiju kao izuzetnu. Sa stanovišta ornitologije i ekologije divno je videti čaplje govedarke koje su kod nas izrazito malobrojne – procenjuje se da ima svega desetak gnezdećih parova. Kao što njihov narodni naziv a i sama fotografija pokazuju, ove ptice se pojavljuju uz stada krupne stoke gde je ekosistem još uvek iole očuvan i gde se praktikuje tradicionlana praksa pašarenja. Ovo je dakle redak prizor jednog sveta koji je u nestajanju. U tečničko-zanatsku vrednost fotografije se možete uveriti ukoliko je uveličate: fokus je vešto postavljen u centar gde se čapalje prepiru, ali on ne oduzima na vrednosti ostalim segmentima fotografije koji prikazuju druge aktere, druge odnose i zanimljive detalje. Formalno posmatrano, stišanim kolorom i simetrično ukomponovanim elementima fotografija ima stabilnost. Ali je ta stabilnost pokrenuta glavnim tokom kretanja ovaca ka oku posmatrača, a zatim i samim čapljama koje vitlaju svojim krilima u trenutku poletanja/sletanja ” – stoji u obrazloženju žirija.

Pobednik u kategoriji “Mlada foto nada” je Ilija Samurović sa fotografijom belobrkih čigri

“Gledajući belobrke čigre na pobedničkoj fotografiji čini se da one kontriraju motivacionom pozivu konkursa: ne samo da se ne gledaju u oči, već su se i leđima okrenule jedna drugoj. Ipak, znajući da belobrke čigre svoje domove prave na plutajućoj vegetaciji, možemo samo zamisliti trud i volju koji vode našu mladu foto nadu kroz gustiš nepristupačnih terena da bi se sam što više približio pticama i bio sa njima – oči u oči” obrazlaže žiri.

Fotografije koje će se naći u zidnom kalendaru Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije za 2023. godinu:

Januar – Dugorepa senica, Nikola Stevanović;

Februar – Kobac, Milica Plavšić;

Mart – Poljski vrabac, Katarina Petrović;

April – Obična kukavica, Emren Vuranovski;

Maj – Mladunac utine, Dejan Sklopić;

Jun – Veliki trstenjak, Josip Šarić;

Jul – pobednička fotografija u kategoriji “Mlada foto nada”: Belobrke čigre, Ilija Samurović;

Avgust – Crvena čaplja, Miroslav Mareš;

Septembar – pobednička fotografija: Čaplje govedarke, Vladimir Gagić;

Oktobar – Crna crvenrepka, Mihailo Simović;

Novembar – Sojka, Saša Malezić;

Decembar – Batokljun, Mira Milovanović