Skip to main content

Rezultati 7. Panonskog popisa grabljivica

U januaru 2024. godine organizovan je 21. Mađarski popis grabljivica, od strane MME/BirdLife Hungary, zajedno sa upravljačima zaštićenih područja, nevladinim organizacijama i volonterima. Popis ptica grabljivica u Mađarskoj se organizuje od 2004. Da bi se predstavila „Mapa orlova” koji prezimljavaju u celoj Panonskoj niziji, brojne partnerske organizacije i eksperti iz susednih zemalja pridružili su se Panonskom popisu ptica grabljivica koja se organizuje sedmi put zaredom, sa početkom od 2018. godine. Tokom ovogodišnjeg popisa u fokusu nam je bio stepski soko (Falco cherrug) koji je inače u Mađarskoj proglašen za pticu godine.

Orao krstaš (Aquila Heliaca), fotografija: Mirjana Rankov

Popis u Panonskoj niziji

Ove godine u Panonskom popisu ptica grabljivica učestvovalo je 632 volontera i saradnika koji su pokrili 1.007 UTM kvadrata od 10x10km čime je pokrivena najveća površina Karpatskog basena i dobili smo najtačnije podatke od kada se radi ovakav popis. Ovaj popis je po prvi put ove godine bio organizovan i u Hrvatskoj. Uzimajući u obzir sve zemlje, ove godine je prebrojano 21.973 jedinki ptica grabljivica u sklopu 17 vrsta. Od ukupnog broja ptica grabljivica, posmatrano je 2.663 jedinki orlova od kojih je 1.708 orlova belorepana (Haliaeetus albicilla), 929 krstaša (Aquila heliaca), 16 surih orlova (Aquila chrisetos) i 10 crnih orlova (Chlanga chlanga). U odnosu na prošlu godinu, ove je posmatran znatno veći broj orlova belorepana, orlova krstaša i surih orlova, dok je beleženo manje crnih orlova nego prošle godine.

Od drugih vrsta ptica grabljivica posmatrano:

 1. Stepski soko – 118 jedinki
 2. Sivi soko – 69 jedinki
 3. Mali soko – 72 jedinki
 4. Crna lunja – 15 jedinki
 5. Riđa lunja – 186 jedinki
 6. Eja močvarica – 417 jedinki
 7. Poljska eja – 1 435 jedinki
 8. Jastreb – 85 jedinki
 9. Kobac – 442 jedinki
 10. Mišar – 11.636 jedinki
 11. Gaćasti mišar – 321 jedinki
 12. Riđi mišar – 7 jedinki
 13. Vetruška – 4.507 jedinki

Popis ptica u Srbiji

Zahvaljujući spoljnim saradnicima, volonterima i zaposlenima Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ove godine, prilikom popisa, pokriven je najveći broj UTM kvadrata, čime smo dobili najveći procenat pokrivenosti pretraživanog terena na severu Srbije do sada. Tokom tri dana, koliko je Popis orlova trajao, preko 60 volontera, saradnika i zaposlenih pokrili su 96 UTM kvadrata i zabeležili 3.322 jedinki ptica grabljivica – što je takođe najveća do sada zabeležena brojnost grabljivica od kada učestvujemo u popisu. Posmatrano je 148 jedinki orlova od kojih 128 orlova belorepana (Haliaeetus albicilla) i 20 krstaša (Aquila heliaca).

Od sokolova zabeleženo je ukupno 19 jedinki od kojih 4 stepska sokola (Falco cherrug)6 sivih sokolova (Falco peregrinus) i 9 malih sokolova (Falco columbarius). Od drugih vrsta koje su takođe vrlo značajne zabeleženo je 113 eja močvarica (Circus aeruginosus)157 poljskih eja (Circus cyaneus)10 jastrebova (Accipiter gentilis)97 kobaca (Accipiter nisus)1.746 mišara (Buteo buteo)3 gaćasta mišara (Buteo lagopus), 1 riđi mišar (Buteo rufinus), 8 mrkih lunja (Milvus migrans), 2 riđe lunje (Milvus milvus) i 1.018 vetruški (Falco tinnunculus).

Od 17 vrsta dnevnih grabljivica na severu Srbije ove godine je zabeleženo 15 vrsta. Nije zabeleženo jedino prisustvo crnog orla (Clanga clanga), koji je prethodnih godina bio redovan, vrlo malobrojan gost i prisustvo surog orla koji inače vrlo redak u Vojvodini. Sa druge strane po prvi put smo imali riđe lunje i riđeg mišara, kao i rekordan broj crnih lunja!

Društvo za zaštitu i proučavaje ptica Srbije se zahvaljuje svima koji su svojim učešćem učinili da ovogodišnji Popis grabljivica bude najuspešniji do sada! Unapred se izvinjavamo ukoliko smo nekoga propustili da pomenemo.

Atila Agošton, Ivan Antonijević, Vilmoš Barkoci, Roksana Boreli, Jovo Ćirović, Igor Čobanov, Radenko Cvejanov, Vanja Cvetković, Marko Cvijanović, Danilo Đeković, Marija Domanović, Miroslav Dudok, Andrea Đurđev, Gavrilo Galić, József Gergely, Biljana Gorjanović, David Grabovac, Magdalena Grahovac, Ivica Grujić, Jelena Guduraš, Balogh István, Ljubica Ivić Ivanišević, Jelena Jokić, Nestor Jokić, Dušica Jovin, Sihelnik József, Aleksandra Keča, Viktor Kovačević, Miroslav Mareš, Davor Marković, Vladimir Mavrenović, Kristina Milošević, Milan Milovac, Mira Milovanović, Jelena Nikolić Antonijević, Miloš Nikolić, Zorana Nikodijević, Janko Nosalj, Boris Okanović, Sekula Opančić, Snežana Panjković, Vuk Popić, Darko Rađević, Isidora Rađević, Dimitrije Radišić, Marta Rajda, Branislav Rankov, Mirjana Rankov, Tibor Rekecki, Milan Ružić, Bojan Savičić, Marko Šćiban, Dejan Sklopić, Nenad Spremo, Mihajlo Stanković, Dušan Subotin, Nataša Tomić, Damir Trnovac, Beba Ugrenović, Aleksandra Veličković, Nikola Veljković, Ivan Vezenković, Lorand Vigh, Bojana Vojnović, Milivoj Vučanović, Aleksandra Zavišin, Matija Zloporubović

Tekst: Vilmoš Barkoci i Marko Šćiban