Skip to main content

Rekordan broj malih carskih šljuka

Prilikom obilaska SRP Okanj sa čuvarskom službom u večernjim satima je na južnom, plitkom rubu jezera Okanj primećen veći broj ptica vodenih staništa, a dominirale su šljukarice. Ptice su prebrojane, a ostali smo i do mraka kako bismo dočekali i druge ptice koje su doletale na noćenje. Završno sa mrakom prebrojano je 620 malih carskih šljuka (Numenius phaeopus) što je do sada najveća zabeležena brojnost vrste u Srbiji!  

Prethodno je najveća brojnost ove retke i malobrojne prolaznice iznosila 560 sa obližnjeg jezera Rusanda. Ove brojke samo potvrđuju značaj zaštite SRP “Okanj” za ptice kako tokom gnežđenja, tako i seobe. IBA Rusanda i Okanj je i do sada bio poznat kao najznačajnije poznato okupljalište retkih malih carskih šljuka u Srbiji, a ovim je to samo još jednom potvrđeno.

Ranije tokom dana prvi put je obiđen i potencijalno opasni niz srednjenaponskih dalekovoda na pašnjaku na lokalitetu Berek na kome se nalazi poznato značajno okupljalište šljukarica. Mesto se nalazi u okviru SRP “Okanj”, dok se niz dalekovoda proteže između močvare Kopov kod Bereka i jezera Okanj te je potencijalno opasan za koliziju (sudar sa žicama dalekovoda), na šta su posebno osetljive šljukarice. Na ovim livadama se tom prilikom hranilo oko 140 sprudnika ubojica (Calidris pugnax), 15-ak barskih šljuka (Gallinago gallinago), 25 vivaka (Vanellus vanellus) i 33 male carske šljuke. Tom prilikom nisu zabeležene nastradale ptice, a niz dalekovoda ćemo nastaviti da obilazimo i u narednom periodu da bismo i utvrdili da li je zaista opasan za ptice.