Skip to main content

Ptice juga Srbije

Ornitolozi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ispratili su gnezdeću sezonu ptica širom Srbije. Sredinom juna, tim ornitologa je posetio krajnji jug naše zemlje kako bi što bolje istražili rasprostranjenje i stanje populacija najređih vrsta ptica kod nas. Obilaženi su lokaliteti u okolini Vranja, Bujanovca i Preševa sve do granice sa Makedonijom i Južnom pokrajinom Kosovo.

Krajnji Jug Srbije obiluje raznolikošću staništa. Terenskim radom su obuhvaćene nizije u kotlinama ali i planinski vrhovi. Posećena su jezera, kamenjari i goleti, pašnjaci, livade, šume, ali i vlažna staništa uz Južnu Moravu koja su obrasla trskom. Svi lokaliteti su pod jakim uticajem mediteranske klime, upravo tkav spoj staništa i klime daje jedinstven biodiverzitet ptica. 

Tokom ekspedicije u kojoj je posmatrano preko 100 vrsta ptica i prebrojano preko 5000 jedinki, zabeležene su neke od najređih gnezdarica koje se mogu videti kod nas: dugorepi svračak, vrabac kamenjar, istočna šarena muharica, crnoglava strnadica, velika grmuša, ćubasti gnjurac, zmijar, patuljasti orao i jastreb

Nažalost, u ovom kraju naše zemlje, u velikoj meri je prisutno držanje divljih ptica pevačica u kavezima.