Skip to main content

Prstenovanje belih roda u sklopu Grasslandbirs IPA projekta

Mađarsko društvo za zaštitu ptica i prirode (MME) i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) u sklopu IPA projekta „Očuvanje ptica panonskih slatina kroz edukaciju i uključivanje volontera (HUSRB/23S/12/043)“ koji je započeo 1. juna 2024. godine, organizovali su prstenovanja mladunaca belih roda za javnost, uključujući volontere. U obe zemlje organizovani su događaji koji su privukli preko sto posetilaca što je bio i jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta kao i podizanje svesti o ugroženim vrstama ptica i njihovom staništu u obe zemlje. Poslednje prstenovanje belih roda za javnost, biće 3. jula u 18 časova u Europa parku u Hodmezovasarhelju (Hódmezővásárhely).

Bela roda (Ciconia ciconia) je simbolična vrsta u regionu koja je u poslednjih nekoliko decenija počela prvenstveno da se gnezdi u naseljenim mestima i čiji je trend rasta populacije u opadanju. Kao razlozi navode se promene u poljoprivrednoj praksi, smanjenje pašarenja, gubitak močvarnih staništa usled klimatskih promena što dovodi do nestanka staništa za pronalaženje hrane.

Bela roda je migratorna vrsta koja migrira na velike udaljenosti i na tim migratornim rutama suočava se sa pretnjama kao što su ilegalni lov, nestanak staništa za pronalaženje hrane kao i nestanak usputnih stanica i zimovališta.

Prstenovanje mladunaca belih roda u gnezdima je tradicija duga preko sto godina i pruža nam vredne podatke o migratornim putevima, periodu kada ptice migriraju, o starosti, podatke o načinu biranja mesta za gneždenje, o teritorijama kao i o ponašanju tokom gneždenja. Ove informacije su veoma važne tokom donošenja aktivnih mera zaštita za ovu vrstu.  

Krajem juna, volonteri i saradnici obe organizacije u obe zemlje su posetili gnezda belih roda čije lokacije su unapred bile najavljene iz dva razloga: prikupljanje naučnih podataka i upoznavanje javnosti sa biologijom i ekologijom belih roda kroz akciju prstenovanja mladunaca. Zahvaljajući ovome, prisutni su stekli nezaboravno iskustvo.

U okviru prekograničnog IPA projekta Grasslandbirds, do sada prstenovanje mladunaca belih roda je organozivano na tri mesta i prstenovano je 50 mladunaca (45 u Srbiji i 5 u Mađarskoj) iz 20 gnezda (18 u Srbiji i 2 u Mađarskoj).

Događajima je prisustvovalo preko 200 učesnika (50 u Srbiji i 150 u Mađarskoj). Zahvaljujući MVM- DÉMÁSZ u Bač-Kiškun i Čongrad županiji prstenovani su mladunci u dodatnih 66 gnezda.

Poslednje javno prstenovanje mladunaca belih roda će biti 3. jula u Europa parku u Hodmezovasarhelju (Hódmezővásárhely) kod ulice Árvíz. Organizatori pozivaju sve zainteresovane.

Koordinacija i dobra organizacija prstenovanja pružili su nam dobru priliku za razmenu znanja i iskustva kao i razumevanje lokalnih problema.


White Stork Ringing Event within the Grasslandbirds IPA Project

As part of the IPA project “Conservation of the Avifauna of Pannonian Salt Steppes through Environmental Education and Volunteer Work (HUSRB/23S/12/043),” which began on June 1, 2024, the Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society (MME) and the Serbian Ornithological Society involved volunteers in the ringing of White stork chicks. Public events took place in both countries, attracting over a hundred visitors, an essential part of the project to raise awareness about the endangered bird species and their habitats along the border of the two countries. The final demonstration will occur on July 3, at 6 PM in the Europa Park, Hódmezővásárhely.

The White stork (Ciconia ciconia) is an emblematic species of the region, predominantly nesting in settlements in recent decades, with a declining population trend. Causes include changes in agricultural practices, decreased grazing livestock, wetland loss due to climate change, and reduced feeding areas. Additionally, the risk of electrocution from medium-voltage power lines poses a serious threat to White storks.

The White stork is a long-distance migrant, facing threats such as illegal hunting, food shortages, and habitat loss along its migration route and in wintering areas.

The ringing of stork chicks in nests, a tradition over a hundred years old, provides valuable data on migration routes and timing, age, nesting preferences, site fidelity, and mating habits. This information is crucial for conservation measures for this species.

In late June, volunteers and staff from both organizations visited pre-announced nests on both sides of the border for scientific data collection and to bring the public closer to the life of White storks. This created memorable experiences and increased understanding of the birds’ lives.

As part of the cross-border Grasslandbirds IPA project, events have occurred in three locations, with 50 stork chicks banded (45 in Serbia and 5 in Hungary) across 20 nests (18 in Serbia and 2 in Hungary). Over 200 participants attended the banding events (50 in Serbia and 150 in Hungary). With the support of the MVM-DÉMÁSZ power company, additional banding occurred in 66 nests in Bács-Kiskun and Csongrád counties.

The final event will be on July 3 at Europa Park in Hódmezővásárhely (near Árvíz Street), and organizers warmly invite all interested parties to attend.

The coordinated banding efforts provided an excellent opportunity for knowledge exchange, sharing experiences with colour rings, and understanding local issues.