Skip to main content

Pronašli ste pticu sa prstenom

Prstenovanje ptica predstavlja obeležavanje ptica metalnim prstenovima sa različitom kombinacijom slova i brojeva, plastičnim kolor prstenovima, kao i krilnim markicama.

Ptice se mogu prstenovati dok su mladunci u gnezdu ili se mogu prstenovati kao odrasle jedinke, hvatanjem pomoću posebnih ornitoloških mreža. Ptice se nakon prstenovanja puštaju. Prstenovanje može da obavlja isključivo osoba sa prstenovačkom dozvolom izdatom od strane Centra za markiranje životinje. Podaci o prstenovanim pticama se dostavljaju Centru za markiranje životinja, koji potom postaju deo baze podataka EURING-a, Evropske unije za prstenovanje ptica. Prstenovanjem ptica, možemo saznati životni vek prstenovanih jedinki, otkriti reproduktivni uspeh, ali i pratiti seobu ptica, kako selidbene putanje, tako i selidbena stajališta i okupljališta, što pomaže prilikom zaštite njihovih staništa.

Ukoliko pronađete obeleženu pticu na bilo koji od pomenutih načina, molimo da je fotografišete ili zabeležite oznake sa prstena i kombinaciju boja, kao i lokaciju gde ste videli ovakvu pticu. Ukoliko pronađete obeleženu uginulu pticu, takođe zabeležite podatke sa prstena, lokaciju i moguć način stradanja ptice. Ove informacije prijavite Društvu, kako bi isti bili prosleđeni Centru za markiranje životinja. Ovakvim postupcima doprinećete znanju o pticama.

Ukoliko ste pronašli vlasničkog goluba sa prstenom, zabeležite oznaku sa prstena i kontaktirajte golubarsko udruženje u okolini gde ste primetili obeleženog goluba, jer postoji mogućnost da je golub deo jata nekog golubara iz okoline. Podaci o obeleženim golubovima se ne nalaze u bazi podataka o prstenovanim divljim pticama Centra za markiranje životinja, te na ovaj način nije moguće pronaći vlasnika goluba. Ovakvi podaci dostupni su golubarskim udruženjima.

Centar za markiranje životinja
E-mail: animig@nhmbeo.rs
Telefoni: 011 3442 147, 3442 149
Adresa: Njegoševa 51, 11000 Beograd