Skip to main content

Prijavite ugrožavanje ptica

Trovanje ptica

Trovanje ptica predstavlja namerno ili nenamerno ubijanje putem otrovanog plena, semena ili mamaca. Do trovanja često dolazi usled neodgovorne upotrebe pesticida, te i drugih dozvoljenih i zabranjenih supstanci koje mogu biti pogubne za život ptica. Od 2000. godine do danas širom Srbije pouzdano je registrovano više od 200 slučajeva trovanja, tokom kojih je stradalo više od 2.000 jedinki divljih ptica.

Više ovoj problematici i kako prijaviti slučaj trovanja možete saznati na našem portalu poslednjilet.rs.

Elektrokucija i kolizija

Elektrokucija i kolizija godišnje odnesu desetine miliona života ptica širom sveta. Elektrokucija je stradanje ptica usled strujnog udara, dok je kolizija stradanje ptica usled udara u stubove ili žice. Kolizija je sudar ptica sa delovima prenosne mreže i češća je na vodovima visokog napona.

Više ovoj problematici i kako prijaviti slučaj elektrokucije i kolizije možete saznati na našem portalu poslednjilet.rs.

Nezakonito hvatanje divljih ptica

Hvatanje ptica podrazumeva različite aktivnosti koje dovode do nezakonitog uzimanja živih jedinki divljih vrsta iz slobodne prirode zarad njihovog držanja u zatočeništvu, nezakonite prodaje ili ubijanja. Hvatanjem živih ptica u prirodi posebno se ističu odgajivači divljih ptica pevačica (tzv. „štiglićari“), ilegalni sokolari i golubari.

Više ovoj problematici i kako prijaviti slučaj nezakonitog hvatanja divljih ptica možete saznati na našem portalu poslednjilet.rs.

Nezakonit lov divljih ptica

Krivolov je nelegalan način lova, počinjen od strane lovaca sa važećom lovnom dozvolom za tekuću sezonu, tokom kog se ptice ubijaju izvan propisane lovne sezone ili pomoću nedozvoljenih sredstava kao što su puške petometke i elektronske vabilice. Ptice se nelegalno ubijaju i tokom lovokrađe u kojoj učestvuju lica koja nisu registrovni lovci.


Nezakonit lov predstavlja jedan od najčešćih i najrasprostranjenijih vidova zločina nad pticama u Srbiji. Najdrastičniji primer je krivolov više od 50.000 prepelica tokom avgusta i septembra (jesenja seoba) i ubijanje na desetine hiljada pataka i gusaka u zimskom periodu, uglavnom na šaranskim ribnjacima i velikim rekama. Raširen vid zločina nad pticama u Srbiji je i hvatanje živih ptica u divljini radi držanja u zatočeništvu. Ptice se pomoću klopki, mreža, lepkova i drugih sredstava zarobljavaju i preprodaju, a na meti su uglavnom zrnojede ptice pevačice. Veliki broj tek uhvaćenih jedinki usled stresa ubrzo uginjava. Ove nelegalne aktivnosti organizuju i sprovode grupe dobro povezanih ljudi koji najjače uporište imaju u Srbiji južno od Save i Dunava.

Više ovoj problematici i kako prijaviti slučaj nezakonitog lova možete saznati na našem portalu poslednjilet.rs.

Tim za borbu protiv krivolova

Tim za borbu protiv krivolova je ekspertska grupa koja radi u okviru Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, člana mreže BirdLife International. Članovi tima sarađuju sa širokom mrežom domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca u cilju sprečavanja i prijavljivanja svih nelegalnih radnji koje ugrožavaju ptice i njihova staništa.