Skip to main content

Prijavi se na terensku obuku za raspoznavanje ptica!

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u saradnji sa Univerzitetom Nord (Levanger, Кraljevina Norveška) poziva sve zainteresovane da se prijave na terensku obuku za raspoznavanje ptica u okolini Novog Sada i Beograda!

Obuka ima za cilj da upozna učesnike sa nekim od najčešćih vrsta ptica u realnim uslovima u prirodi. Takođe, cilj je i da se učesnici pripreme za različite programe koje vodi DZPPS u vezi sa proučavanjem ptica, njihovog rasprostranjenja i posebno popisivanja čestih vrsta. Učesnici koji polože formalni test na kraju obuke dobijaju sertifikat od norveškog univerziteta Nord.

Obuka se održava u dve grupe, Novi Sad i Beograda, a tokom kursa planirane su i posete Međunarodno značajnim područjima za ptice (Important Bird Area – IBA), važnim vodenim staništima u Sremu, Banatu i Bačkoj, istočnoj i jugozapadnoj Srbiji (Fruška gora, Rusanda, Ritovi donjeg Potisja, Jegrička, Zasavica, Tara, Stara planina, Suva planina, Potamišje, kanjon Trešnjice, Divčibare…).

Obe grupe ograničene su na 20 prijavljenih učesnika. Rok za prijavljivanje je 11.4.2024., a obuka će trajati od 13.4. do 1.11.2024. U tom periodu planirano je od 15-30 odlazaka na teren. Obuka se obično organizuje jednom ili dvaput nedeljno, kada se u skladu sa vremenskim uslovima i slobodnim vremenom mogu uskladiti studenti i predavači. Osim terenske obuke planirana su i predavanja u zatvorenom prostoru, koja će polaznike upoznati sa metodama posmatranja i popisivanja ptica, spremiti ih za polaganje testa, obučiti za rad u različitim aplikacijama i slično.

Može da učestvuje svako ko je punoletan i završio je četvorogodišnje srednje obrazovanje. Prioritet imaju članovi DZPPS-a i učesnici na ranijim istraživačkim aktivnostima, koje su organizovale ornitološke i druge prirodnjačke organizacije civilnog društva. Obuka je namenjena početnicima, ali i onima koji već imaju iskustva s posmatranjem ptica – predznanje nije potrebno!

Detaljnije informacije o ceni i organizaciji kursa kao i uputstva za prijavu možete dobiti putem imejl adrese: obuka@pticesrbije.rs

Očekujemo vas!