Skip to main content

Prijava za kamp na Jadovniku

Prijavite se za učešće na kampu posvećenom zaštiti beloglavih supova koji će se održati na Jadovniku u periodu od 7. do 11. oktobra. Prijava će biti otvorena do 25. septembra 2022. godine.

Link ka pravilima kampa: https://drive.google.com/file/d/1gpsQ1OveWb9TfUALKoLAwT4zwbLKHuIr/view?usp=sharing

Mesta su ograničena na 4 učesnika, te požurite sa prijavama. U slučaju da bude  više  prijavljenih u odnosu na kapacitete kampa, vršiće se selekcija prema motivacionom pismu.

Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” zajedno sa partnerskim organizacijama, Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Udruženjem za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa Srbije “HabiProt” i Pokretom gorana – Sremska Mitrovica, sprovodi projekat “Resursni centar Srbije Natura 2000 – mreža organizacija za zaštitu prirode”. Aktivnosti u okviru projekta su deo EKO-SISTEM programa koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Ukoliko imate pitanja i nedoumica, za više informacija se možete obratiti organizatorki kampa ispred NIDSBE “Josif Pančić”, Bojani Bailović (+381 69 002853; bojanabailovic98@gmail.com).