Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu štampe promotivnog materijala

Društvo za zaštitu i pručavanje ptica Srbije (DZPPS) raspisuje poziv za uslugu štampanja promotivnog materijala. Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Resursni centar Srbije Natura2000 – mreža ekoloških organizacija za zaštitu prirode“ koji se realizuje u okviru programa „EKO-SISTEM – podrška reformama u zaštiti životne sredine“, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a finansira Švedska.

Pozivaju se ponuđači da dostave svoju detaljnu ponudu sa specifikacijama, i to u skladu sa
podacima u sledećem dokumentu:

Kriterijum za odabir ponude je najniža ukupna cena uz ispunjenje svih traženih uslova.


Rok za dostavljanje Vaše ponude je 15.12.2022. do 12h, na imejl: svetlana.tomov@pticesrbije.rs sa
pozivom na broj nabavke (Nabavka br. 17/2022).Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije © Sva prava zadržana - 2020