Skip to main content

Poziv za dostavljanje ponuda za organizaciju događaja

Društvo za zaštitu i pručavanje ptica Srbije (DZPPS) raspisuje poziv za uslugu smeštaja, korišćenja sale sa tehničkom opremom i uslugom pripremanja i posluženja hrane za učesnike/ce u dvodnevnoj radionici. Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Resursni centar Srbije Natura2000 – mreža ekoloških organizacija za zaštitu prirode“ koji se realizuje u okviru programa „EKO-SISTEM – podrška reformama u zaštiti životne sredine“, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a finansira Švedska.

Pozivaju se ponuđači da dostave svoju detaljnu ponudu sa specifikacijama, i to u skladu sa sledećim
podacima:

  1. Vrsta događaja: dvodnevna radionica
  2. Mesto događaja: Novi Beograd ili Beograd i okolina
  3. Datumi održavanja: petak 16. i subota 17.12.2022. godine
  4. Broj učesnika: 40
  5. Korišćenje tehničke opreme: mikrofoni, ozvučenje, led ekran/video bim, laptop, internet
  6. Ishrana: svi obroci i kafe pauze
  7. Pravno lice, plaćanje po računu.

Ponuda obavezno mora da sadrži obrasce A i B koji su priloženi uz poziv, a posebno priložiti detaljnu
specifikaciju/predlog jelovnika (sastav obroka za učesnike/ce). Kriterijum za odabir ponude je
najniža ukupna cena uz ispunjenje svih traženih uslova.


Rok za dostavljanje Vaše ponude je sreda 07.12.2022. do 15h, na imejl: svetlana.tomov@pticesrbije.rs sa
pozivom na broj nabavke (Nabavka br. 16/2022).