Skip to main content

Poziv za dostavljanje ponuda: usluga organizacije smeštaja i ishrane za volonterski kamp

Društvo za zaštitu i pručavanje ptica Srbije, raspisuje poziv za uslugu organizacije volonterskog kampa u blizini Prijepolja, kod sela Milešev do, a koje se nalazi ispod planine Jadovnik. Ova aktivnost je sprovodi se u okviru projekta „Resursni centar Srbije Natura2000 – mreža ekoloških organizacija za zaštitu prirode“ koji se realizuje u okviru programa „EKO-SISTEM – podrška reformama u zaštiti životne sredine“, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a finansira Švedska.

Pozivaju se ponuđači da dostave svoju detaljnu ponudu sa specifikacijama za uslugu smeštaja i ishrane za učesnike/ce volonterskog kampa, i to prema sledećoj specifikaciji:

1. Period: 07.10.-11.10.2022.
2. Broj učesnika/ca: 10
3. Lokacija smeštaja: u krugu od 15 km od mesta na kome se nalazi hranilište za beloglave supove na planini Jadovnik (Milošev do)
4. Broj noćenja: 4 noći za 10 osoba
5. Ishrana: pun pansion za 5 dana (prvog dana ručak i večera, drugog do četvrtog dana sva tri obroka, a poslednjeg dana samo doručak) – 12 obroka za 10 osoba (ukupno 120 obroka)

Ponuda obavezno mora da sadrži obrasce A i B koji su priloženi uz poziv, a posebno priložiti detaljnu specifikaciju smeštaja koji se nudi i okvirni jelovnik (sastav obroka za učesnike/ce). Kriterijum za odabir ponude je najniža ukupna cena uz ispunjenje svih traženih uslova.

Rok za dostavljanje Vaše ponude je petak 02.09.2022. do 12h, na imejl info@pticesrbije.rs sa pozivom na broj nabavke (Nabavka br. 09/2022).