Skip to main content

Poziv za dostavljanje ponuda – Najam opreme

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva zainteresovane ponuđače da pošalju svoju ponudu do 22. avgusta, 2022. Poziv za ponudu sa detaljnim informacijama nalazi se OVDE.

Nabavka se sprovodi u skladu sa planiranim potrebama projekta “Zagovaranje trajne saradnje OCD i poslovnog sektora na uspostavljanju i primeni mehanizama aktivne zaštite orla krstaša” koji je podržala Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Balkanskom istraživčkom mrežom BIRN Srbija, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).