Skip to main content

Poziv pčelarima: otvorene prijave za donaciju zaštitnih ograda

Neretko, na mestima gde se imanja ljudi preklapaju sa područjima rasprostranjenosti velikih zveri, dolazi do nastanka imovinske štete. To je slučaj i sa pčelinjacima u Srbiji. Tim povodom, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u sklopu projekta “I mede i med, da uvedemo red” donira i instalira pet profesionalnih električnih ograda za zaštitu pčelinjaka od mrkog medveda.

Ovim putem pozivamo sva registrovana poljoprivredna gazdinstva iz Zlatiborskog i Raškog okruga, koja se bave pčelarstvom, da se prijave. Prijave se mogu slati u toku naredne dve sedmice, zaključno sa 22.04.2024. godine do 12.00 č. Nakon evaluacije prispelih prijava, komisija će izabrati 5 domaćinstava kojima će se donirati po jedna profesionalna električna ograda.

Uslovi za prijavu:

  • registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom;
  • minimum 50 košnica i više;
  • gazdinstva su u prethodnim godinama imala štetu od mrkog medveda koja je prijavljena nadležnim institucijama (priložiti dokaz/zapisnik).

U slučaju da se prijavi veći broj domaćinstava koja ispunjavaju ove uslove, prioritet će imati ona, koja su pretrpela najveće štete.

Po važećoj zakonskoj legislativi, osobe koje bi na svojoj imovini potencijalno mogle pretrpeti štetu od životinja strogo zaštićenih vrsta, dužne su o svom trošku preduzeti sve zakonski dopuštene radnje i zahvate kako bi sačuvali svoju imovinu, sprečili nastanak štete i ostvarili pravo na naknadu štete, ukoliko se ista desi.

Zaštita krupnih zveri, zbog brojnih socio-ekonomskih izazova, je proces koji se ne može osloniti isključivo na prirodne nauke. Očuvanje populacije mrkog medveda, u najvećoj meri zavisi od tolerancije čoveka prema ovoj vrsti. U sklopu projekta „I mede i med, da uvedemo red“, DZPPS će na ovaj način pokušati da pruži svoj doprinos u cilju sprečavanja štete na pčelinjacima od strane mrkog medveda. Kroz uzajamnu podršku, težimo ka postizanju zajedničkog cilja koji se temelji na uverenju da je moguće poboljšati suživot između čoveka i medveda.

Električne ograde potiču od EU proizvođača koji uspešno posluje na evropskom tržištu više od 30 godina. Pored električne pastirice (klasa PREMIUM, ECO tehnologija, poseduje sertifikat za sigurnost ljudi, životinja i životne sredine), dobitnici donacije će dobiti i prateći materijal za puštanje električne ograde u rad: žicu, izolatore, spojnice, zatezače, uzemljenje itd.