Skip to main content

Ornitolozi pratili seobu ptica na Labudovom oknu

Uspešno završen treći istraživački kamp

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) uspešno je sprovelo treći po redu letnji istraživački kamp na području Labudovog okna. Tokom 30 dana, od sredine avgusta do sredine septembra, uhvaćene su i metalnim prstenovima obeležene 823 jedinke divljih ptica koje su svrstane u 39 različitih vrsta. Najčešće su prstenovane ptice pevačice među kojima su najbrojniji bili brezov zviždak, potom trstenjak rogožar i trstenjak cvrkutić.

Kamp je poslužio i za obuku 25 polaznika, uglavnom mladih prirodnjaka, koji su imali priliku da nauče kako se u naučne svrhe ptice bezbedno hvataju, raspoznaju, premeravaju, obeležavaju i vraćaju na slobodu. Istraživačima aktivnosti nisu teško pale jer su svakoga dana uživali u seobi ptica u bajkovitom prirodnom ambijentu.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizovalo je kamp u okviru projekta „Jadranski selidbeni put 4“ koga podržava nemačka fondacija EuroNatur. Nama je Labudovo okno posebno važno, te ulažemo velike napore da se celo područje istraži i bolje zaštiti. To je jedinstven raj za ptice gde se one razmnožavaju, a nakon toga okupljaju, odmaraju i spremaju za dug i opasan put do Afrike“, objašnjava Sandra Jovanović, organizatorka kampa, i dodaje da su kamp pored polaznika posetili i brojni ljubitelji ptica i prirode koji su raspoloženi da nauče nešto više o njima.

Ove godine smo usled pandemije COVID-19 znatno smanjili kapacitet kampa. To, međutim, nije omelo brojne ljubitelje prirode da nas posete. Posebno nas raduje što su istraživačkim aktivnostima prisustvovale porodice sa decom. Kapacitet kampa bio je popunjem nakon samo 3 dana od objave i početka prijavljivanja. Nama to ukazuje na veliku zainteresovanost građana i potrebu da se ovakve i slične istraživačke aktivnosti sprovode tokom cele godine na većem broju lokaliteta“, izjavila je Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Labudovo okno je područje Dunava i njegovih poplavnih zona na južnom obodu Panonske nizije, između prostrane Deliblatske peščare na severu i zatalasanog Braničeva na jugu. Prepoznato je na svetskom nivou kao Međunarodno značajno područje za ptice (IBA), a od 2007. godine nalazi se na listi Ramsarskih područja, odnosno značajnih močvarnih područja.

Tokom zimskih meseci na vodama Labudovog okna okuplja se preko 70.000 jedinki raznih vrsta ptica, ponajviše divljih gusaka i pataka. Dugogodišnjim istraživanjima zabeleženo preko 270 vrsta ptica od kojih su mnoge retke i ugrožene u nacionalnim i međunarodim okvirima.

U Društvu ističu da je njihova želja da Labudovo okno postane prepoznata istraživačka i ornitološka stanica otvorena za sve zainteresovane ljubitelje ptica i prirode.