Skip to main content

Održana radionica “Povratak lešinara na Staru planinu” u Dimitrovgradu

U Dimitrovgradu je 29. novembra održana radionica na temu “Povratak lešinara na Staru planinu”. Skupu su prisustvovali ornitolozi iz Srbije i Bugarske, predstavnik Fondacije za zaštitu lešinara (VCF), predstavnik SrbijaŠuma, predstavnici lokalne zajednice Dimitrovgrada i stočari tog kraja.

Skup je organizovalo Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sa namerom da se javnosti predstave sve opasnosti koje prate lešinare širom Balkana i Evrope, korist koju njihovo prisustvo donosi, ali i izazovi u smislu ilegalnog ubijanja ovih ptica. Posebna pažnja je posvećena mogućnostima za uspostavljanje hranilišta u severnom delu opštine Dimitrovgrad, zbog specifičnosti lokaliteta, ali i dostupnosti hrane koju obezbeđuju lokalni stočari. 

Hranilišta na Staroj planini bi strateški bila veoma bitna za ornitofaunu Srbije, pre svega zbog privlačenja crnih strvinara iz Bugarske i Grčke koji bi potencijalno mogli da se nagnezde u našoj zemlji nakon više od 70 godina. Pored toga, Stara planina se nalazi na koridoru redovnog preleta beloglavih supova koji se kreću između Zapadne Srbije i Bugarske, te bi i njihovo zadržavanje u Istočnoj Srbiji bilo značajno za naseljavanje na nekadašnja gnezdilišta.  

Nakon inicijalnog sastanka, sledeći koraci u ostvarivanju ove višedecenijske želje svih ljubitelja prirode, biće planirani u saradnji sa pre svega lokalnim stočarima i lokalnim stanovništvom Stare planine, SrbijaŠumama kao upravljačima Parka prirode “Stara planina” i relevantnim državnim i lokalnim institucijama.

Najiskrenije se zahvaljujemo kolegama iz bugarskih organizacija Zeleni Balkani i Fondu za divlju floru i faunu koji su nam preneli svoja znanja i iskustva i ponudili pomoć u ostvarivanju ovog cilja koji bi doprineo jačanju populacije lešinara na celokupnom Balkanu.