Skip to main content
Foto: Damir Trnovac

Održana godišnja Skupština Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Nakon trogodišnje pauze, uslovljene zabranom i preporukama za otkazivanje okupljanja zbog pandemije, 5. novembra održana je godišnja Skupština Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu. 

Fotografija: Damir Trnovac

Svi punoletni članovi Društva za zaštitu i proučavanje ptica samim učlanjenjem dobijaju pravo učešća u radu Skupštine i mogućnost da sopstvenim glasom ili učešćem u diskusiji doprinesu daljem toku rada i razvoja Društva. Zainteresovani članovi su sada po prvi put, radu Skupštine mogli priključiti na dva načina: uživo u sali ili preko internet platforme ZOOM. Od ukupno 47 učesnika skupštine, mogućnost praćenja rada i glasanja preko ZOOM platforme iskoristilo je 17 članova.

Zbog spomenute pauze u radu, na dnevnom redu Skupštine ovoga puta našlo se više tema bitnih za razmatranje. Predstavljeni su godišnji i finansijski izveštaji o radu Društva za 2019, 2020. i 2021. godinu. Prisutnima su pregledno istaknuti ukupni prihodi i rashodi Društva u proteklom periodu uz obrazloženje njihove strukture, kao i neka od najvećih dostignuća u radu Društva: porast broja članova, broj i diverzitet kontakata koje Društvo ostvaruje sa pojedincima, institucijama, organizacijama, nova partnerstva koje je Društvo sklopilo.

Imajući u vidu da je dosadašnjem Upravnom odboru istekao mandat, tokom ove Skupštine predloženi su i izglasani novi članovi ovog tela. Jožef Gergelj, član dosadašnjeg Upravnog odbora ostaje i u novom sastavu, a sa ciljem održavanja kontinuiteta u radu. Novoizabrani članovi Upravnog odbora su Katarina Majić, ekonomistkinja; dr Biljana Gorjanović, biološkinja; mr Goran Tintor, ekonomista i marketing stručnjak i Slobodan Knežević, konsultant u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću.  

Predstavljen je i izglasan novi Strateški plan Društva za period 2023-2025. sastavljen uz koordinaciju Miloša Antića, stručnjaka za razvoj organizacija. Usvojen je i novi Statut Društva nakon što su detaljno obrazložene razlike između predloženog i važećeg statuta.

Takođe, usvojen je i iznos članarina u Društvu za narednu, 2023. godinu i to:

  • 1.000 dinara za učenike, studente, nezaposlene i penzionere
  • 1.500 dinara za zaposlene
  • 2.500 dinara za porodičnu članarinu
  • 3.000 dinara za škole, neprofitne institucije i organizacije
  • 5.000 dinara za kompanije
  • 50 evra za sve kategorije članova van Srbije

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije se srdačno zahvaljuje svim članovima koji su izdvojili svoje vreme i svojim prisustvom doprineli radu Skupštine.