Skip to main content

Održan sastanak mreže Natura 2000 Resursni centar Srbije

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je u sredu, 13. oktobra 2021. u Beogradu bilo domaćin sastanka mreže organizacija civilnog društva Natura 2000 Resursni centar Srbije. Ciljevi sastanka su bili upoznavanje organizacija članica mreže sa projektom “Eko-mreža za budućnost Srbije” i prijem novih članica.

U okviru sastanka održana je radionica “Sve što treba znati o Natura 2000”. Radionica se sastojala od tri predavanja. Predavač Marko Šćiban iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije održao je predavanje “Upoznajte ekološku mrežu Natura 2000”, zatim je usledilo predavanje “Kako da žene utiču na donošenje odluka u ekologiji?”, predavačice Dragoslave Barzut iz Građanskih inicijativa, i predavanje advokata Kreše R. Sekulića na temu “Natura 2000 pravni okvir”.

“Bilo je značajno da se okupimo na jednom mestu i promislimo o budućim zajedničkim aktivnostima u okviru mreže. Posebno me raduje činjenica da su brojne organizacije, koje nisu deo mreže prepoznale značaj udruživanja u cilju zaštite prirode i pristupile mreži. Pred nama je i dalje dug proces uspostavljanja kvalitetnog sistema zaštite prirode i održivog razvoja kakav je Natura 2000. Zato je značajno da organizacije civilnog društva daju svoj doprinos”, rekao je Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Natura 2000 ekološka mreža Evropske unije će sa danom pristupanja Srbije EU postati okosnica zaštite prirode. Uspostavljanje funkcionalne Natura 2000 ekološke mreže treba da obezbedi kvalitetniju zaštitu prirode u Srbiji. Ovaj cilj nije lako ostvarljiv bez osvešćene i angažovane javnosti, kao i ojačanih i povezanih organizacija civilnog društva. Zato je cilj projekta “Eko-mreža za budućnost Srbije” da osnaži ljudske i tehničke kapacitete organizacija članica mreže “Natura 2000 Resursni centar Srbije”, unapredi vidljivost mreže i uspostavi dijalog sa donosiocima odluka na temu uspostavljanja Natura 2000 ekološke mreže.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je zajedno sa Naučno-istraživačkim društvom studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“, HabiProt – Udruženjem za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa Srbije i Pokretom gorana – Sremska Mitrovica, u okviru mreže “Natura 2000 Resursni centar Srbije”, započelo sprovođenje projekta “Eko-mreža za budućnost Srbije”. Ovaj projekat je podržan u okviru EKO-SISTEM programa koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.