Skip to main content

Obiđen vojni poligon na Giljevi

Članovi i aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije su u okviru projekta „Protect Pešter Wetlands!“ krajem oktobra obišli nedavno korišćeni vojni poligon na Giljevi na Pešterskom polju.

Početkom oktobra ove godine u ataru sela Buđevo tokom 10 dana bilo je smešteno 2.800 pripadnika Vojske Srbije, 150 borbenih i neborbenih vozila, te 40 vazduhoplova. S obzirom na intenzitet višednevnih vežbi u tom periodu pretpostavljamo da je korišćeno više desetina tona eksplozivnih sredstava. Sve to je raspršeno na pašnjacima koji će se i nadalje koristiti za ispašu. Par nedelja nakon manevara na mestu poligona zabeleženo je skoro potpuno odsustvo komunalnog otpada, a od vojne opreme pronađen je samo manji broj čaura.

Ipak, vidno je masovno korišćenje teške bojeve municije i bombi na okolnim padinama i uzvišenjima, što ne izgleda ni približno loše kao što bi se očekivalo. Tragovi intenzivnog kretanja teške mašinerije su veoma uočljivi. Nije nam poznato kakvo hemijsko zagađenje je ostalo nakon ovih aktivnosti.

Sjeničko-pešterska visoravan je zbog svoje izuzetne prirodne vrednosti značajna ne samo za opstanak brojnih ugroženih biljaka i životinja, već i za opstanak lokalnog stanovništva. Pašnjaci u ovom delu Srbije su očuvani u svom najboljem izvornom obliku. Stočarstvo i pašarenje imaju ključnu ulogu u očuvanju stila života koji je sam po sebi ugrožen. Ukoliko ovaj vid bavljenja poljoprivredom izgubi perspektivu sa njim će nestati kultura, tradicija i osetljiva priroda Sjeničko-pešterske visoravni.

Stav Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ostaje da Sjeničko-pešterska visoravan nije dobro mesto za masovne vojne manevre, već da višestruko šteti ovoj uglavno nezagađenoj ekološkoj i kulturnoj celini.