Skip to main content

(Ne)Zaštićene obične ptice

Iščezavanje vrsta u toku poslednjih decenija odvija se dovoljno brzo da naučnici naše vreme često nazivaju periodom šestog masovnog izumiranja. Dok su populacije mnogih harizmatičnih vrsta, kao što su tigrovi, slonovi, kitovi, morske kornjače ili orlovi u neposrednoj opasnosti od nestanka sa lica Zemlje, opadanje populacija „običnih“ vrsta, među kojima su i voljene ptice iz našeg okruženja,  prolazi ispod radara šire javnosti.

Da li su obične ptice u opasnosti? Da li smanjenje njihovih populacija ostavlja dublje posledice na na životnu sredinu nego što mislimo ili nam možda ukazuju na promene koje su se otrgle kontroli? Da li je zaštita retkih vrsta i njihovih staništa dovoljna za očuvanje običnih ptica? Kakvo je stanje populacija običnih vrsta ptica u Srbiji, da li ih dovoljno predano štitimo i da li uopšte znamo šta se dešava sa njihovim populacijama i staništima?


Četvrtak, 28. maj, u 20 časova na YouTube kanalu Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.


Dr Dimitrije Radišić – Osnovne studije na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu upisao je 2005., na smeru Diplomirani biolog i završio 2010. godine. Diplomski rad pod nazivom „Izbor zimskih boravišta utina (Asio otus L. 1758) u Banatu“ odbranio 21.09.2010. Doktorske studije na istom fakultetu upisao je 2010. godine, a doktorsku  disertaciju pod nazivom „Procena efektivnosti zaštićenih područja i IBA mreže za odabrane vrste ptica u Srbiji“ odbranio je 23.9.2019. Od 2013. godine radi kao asistent na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu gde održava vežbe iz više predmeta povezanih sa zaštitom prirode (Osnovi konzervacione biologije, Zaštićeni delovi prirode, Ugroćžene vrste životinja i dr).

Član Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je od 2000. godine. Učestvovao je u više projekata istraživanja i zaštite ptica, među kojima su izrada Crvene knjige ptica Srbije, Atlas ptica gnezdarica Evrope (EBBA2), Procene populacija i trendova ptica u Srbiji (BIE3), konzorcijum za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije (BioRas) i zaštita modrovrane u Srbiji. Bavi se prevenstveno istraživanjem rasprostranjenja ptica uz primenu modelovanja distribucije vrsta, a naročito se interesuje za primenu ornitoloških istraživanja u zaštiti ptica.

Predavanje “(Ne)Zaštićene obične ptice” deo je serije onlajn prirodnjačkih predavanja. Predavanja su započeta kao doprinos Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije da se u teškim trenucima pandemije virusa COVID-19 solidariše. Cilj onlajn predavanja je da se građanima Srbije i regiona popuni vreme kvalitetnim obrazovnim sadržajem.

Ukoliko ste propustili da pogledate prethodna predavanja možete ih pogledati OVDE.