Skip to main content

Nedaleko od Novog Bečeja posmatrana belonokta vetruška koja se smatra iščezlom gnezdaricom Srbije

Ornitolozi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS), Radislav Mirić i Damir Trnovac, tokom istraživanja orlova krstaša u blizini Novog Bečeja zabeležili su jedinku belonokte vetruške (Falco naumanni).

Belonokta vetruška je vrsta sokola koja naseljava otvorene mozaične predele sa kamenjarima i stepskim fragmentima u Mediteranu, Bliskom Istoku i srednjoj Aziji. U okruženju Srbije gnezdi se na ostrvima u Hrvatskoj, u južnoj Hercegovini, Albaniji, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i na istoku Bugarske. Hrani se pretežno insektima, manjim gušterima i glodarima.

„Na istraživanom terenu nismo zabeležili orlove krstaše, ali smo zato imali nesvakidašnji prizor, posmatrali smo i fotografisali vrlo retku i ugroženu belonoktu vetrušku“, kaže Radislav Mirić i dodaje: „Početkom 20. veka ova vrsta je bila redovna gnezdarica u našoj zemlji, ali je usled degradacije staništa i trovanja, gotovo iščezla na teriritoriji Srbije“.

Belonokta vetruška je u gnezdilišnom periodu u više navrata posmatrana kod Preševa 1998, kao i ponovo 2011. godine. Poslednjih 5 godina jedinke ovog malog sokola nekoliko puta su fotografisane i na Pešterskoj visoravni. Za region Vojvodine, tačnije iz Bačke postoje malobrojni podaci sa kraja sedamdesetih godina prošlog veka, stoga je ovaj nalaz izuzetno značajan.