Skip to main content

Muljača povređena u sudaru sa dalekovodima

Početkom aprila pronađena je muljača (Limosa limosa) sa povredom krila usled sudara sa vodovima dvostrukog niza srednjenaponskih dalekovoda u okolini sela Bubanj kod Niša. Ptica je zbrinuta od strane Zavoda za zaštitu prirode, a potom i operisana od strane veterinara iz ZOO Planet-a. Pored nje pronađena su i dva leša takođe ugroženih sprudnika ubojice (Calidris pugnax) stradalih na isti način. Ptice je pronašao lokalni istraživač Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Slobodan Marković.

Muljača je jedna od najređih gnezdarica Srbije, a globalni trend populacije joj je u opadanju na celoj površini rasprostranjenja. Naseljava vodoplavne livade gde se hrani beskičmenjacima, vodozemcima i sitnim ribama pomoću jednog od najdužih kljunova kod naših ptica. Takođe, nalazi se u Crvenoj knjizi ptica Srbije, a u okolini Niša je do sada beležena vrlo retko.

Između sela Bubanj i Pasi Poljana nalazi se velika vodoplavna livada koju šljukarice redovno u značajnom broju koriste za odmor i prehranu tokom seobe. Tog dana je na barama kod Bubnja bilo još 8 muljača koje su sletele da predahnu tokom seobe.

Relizacijom projekta LIFE Danube Free Sky učimo i pokušavamo da pronađmo rešenja kako bi ovakve slučajeve sveli na minimun. Ukoliko sami primetite stradanje ptica u blizini dalekovoda, javite nam.