Skip to main content

Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo 70 miliona dinara u nezakonitom procesu, zahtevamo reakciju tužilaštva!

Zbog brojnih nepravilnosti prilikom vrednovanja i raspodele sredstava, kao i javnih navoda o koruptivnim radnjama, koji dovode u sumnju njegovu zakonitost, od Ministarstva zaštite životne sredine zahtevamo hitnu obustavu sprovođenja konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini, i raspisivanje novog konkursa koji će u potpunosti biti sproveden u skladu sa zakonom. 

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je predlog liste vrednovanja i rangiranja projekata organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine na osnovu koje se može videti da je 70 miliona dinara dodeljeno, između ostalog, savezima studenata, sportskim udruženjima i savezima, i drugim organizacijama koje ne ispunjavaju osnovne uslove konkursa i kojima zaštita životne sredine ne predstavlja osnovni cilj osnivanja i delovanja niti mogu da dokažu prethodno iskustvo u sprovođenju projekata u ovoj oblasti.

Na osnovu uvida u rang listu može se videti da među vrednovanim projektima ima onih koji potiču od strane podnosilaca prijave koji ne ispunjavaju osnovne formalne uslove za učešće na konkursu imajući u vidu da ti subjekti nisu registrovani kao udruženja građana, fondacije ili zadužbine. Sa druge strane, javno dostupna strateška dokumenta, tačnije statuti, pojedinih organizacija, jasno pokazuju da nisu osnovane sa ciljem doprinosa zaštiti životne sredine, što vodi do zaključka da su rezultati konkursa formalno pravno nezakoniti. 

Osim tih nespornih i lako dokazivih činjenica, ostalo je nejasno pitanje kriterijuma na osnovu kojih je sprovedno vrednovanje projekata, što je u konačnici dovelo do veoma spornih rezultata konkursa. Ovako sproveden postupak za posledicu ima raspodelu značajnog iznosa sredstava GONGO i drugim organizacijama koje su ili osnovane neposredno pre raspisivanja konkursa ili se nikada nisu ni bavile pitanjem zaštite životne sredine, dok su sa druge strane udruženja koja godinama daju značajan doprinos u toj oblasti ostala uskraćena za ovu vrstu podrške.

Dodatno zabrinjavaju javno izneti navodi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije,  jednog od učesnika na konkursu, da je neformalnim putem od učesnika traženo da učestvuju u koruptivnim radnjama ukoliko žele da njihov projekat bude podržan, zbog čega su iz ovog udruženja najavili podnošenje krivične prijave. 

„Životna sredina u Srbiji suočava se sa ozbiljnim problemima koje institucije ne žele ili ne umeju da reše. Ugroženi su osnovni prirodni resursi poput čistog vazduha i vode, šume, reke, čitavi predeli, staništa, raznovrsna priroda i biološka raznolikost. Civilno društvo bi moglo značajno da pomogne i doprinese rešavanju mnogih problema. Rezultati ovog konkursa su sramni i pokazuju podelu partijskog plena podobnim igračima, a ne relevantnim organizacijama koje imaju reference. Ovo je klasičan primer izvlačenja novca iz budžeta i zamazivanja očiju javnosti“, rekao je Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Ovako sproveden konkurs za dodelu budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva još jedna je potvrda nepostojanja minimalnih neophodnih uslova za rad i delovanje civilnog društva u Srbiji. Iako pravni okvir u ovoj oblasti postoji, iz ovakvih primera je jasno da se on u praksi ne primenjuje, zbog čega je ugrožena finansijska stabilnost organizacija civilnog društva koje rade u javnom interesu. Na ovaj način se dodatno obesmišljava i započeti proces izrade Strategije za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva. Ako država nije u stanju da garantuje primenu sopstvenih propisa, još jedan strateški dokument sasvim sigurno će ostati mrtvo slovo na papiru.

Zbog svih gore navedenih razloga i nepravilnosti, zahtevamo od nadležnih institucija da po ovom pitanju pokrenu istragu i u što kraćem roku utvrde eventualnu odgovornost za koruptivno ponašanje, a od Ministarstva za zaštitu životne sredine da se konkurs obustavi i da se hitno raspiše novi konkurs sa jasno definisanim kriterijumima za podnošenje i vrednovanje projekata, uz puno poštovanje odredaba Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja. 

Koalicija Otvoreno o konkursima – OKO će sprovesti detaljnu dubinsku analizu ovog konkursa, o čijim rezultatima će obavestiti javnost.


Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije podržala je Koalicija Otvoreno o konkursima – OKO koju čine organizacije civilnog društva:

Asocijacija Duga
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS)
BIRN Srbija
Bečejsko udruženje mladih – BUM
Centar za evropske politike (CEP)
Centar Živeti uspravno
FemPlatz
Forum civilne akcije – FORCA
Građanske inicijative
Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11
Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)
Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)
Res Publika
Tim 42
Transparentnost Srbija