Skip to main content

Mi činimo da dalekovodi duž Dunava budu bezbedni za ptice

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je u okviru međunarodnog projekta sprečavanja stradanja ptica na dalekovodima “Life Danube Free Sky” započelo postavljanje informativnih tabli koje govore o problemu stradanja ptica na dalekovodima, istraživanjima i merama prevencije u cilju rešavanja ovog problema.

Informativne table su postavljene u Međunarodno značajnim područjima za ptice, IBA “Gornje Podunavlje” u blizini Apatina, IBA “Koviljsko-petrovaradinski rit” u blizini Sremskih Karlovaca i IBA “Deliblatska peščara” u blizini sela Dubovac. Pored navedena tri IBA područja do kraja godine se planira postavljanje još šest informativnih tabli u IBA područjima duž Dunava: Karađorđevo, Dunavski lesni odsek, Ušće Save u Dunav, Labudovo okno, Đerdap i Mala Vrbica.

Klikom na na fotografiju možete dobiti uvećan prikaz informativne table.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sprovodi Međunarodni projekat za sprečavanje stradanja ptica na dalekovodima “Life Danube Free Sky”. Strujni udari (elektrokucija) i sudari sa žicama dalekovoda (kolizija) koji uzrokuju hiljade smrtnih slučajeva i povreda koje bi se mogle izbeći, predstavljaju jednu od najvećih pretnji divljim pticama. Ove pretnje su cilj projekta „LIFE Danube Free Sky“, koji predstavlja jedinstveni primer široke međunarodne saradnje duž jednog od najvažnijih selidbenih koridora, mesta zaustavljanja i zimovališta za mnoge vrste ptica u Evropi – reke Dunav. U narednim godinama stavljen je akcenat na sledeće aktivnosti:  praćenje opasnih stubova i stradanja od istih, razviti bazu podataka i organizovati obuku učesnika, sprečavanje sudara ptica sa električnim vodovima, zaštita ptica od strujnog udara na distributivnim i železničkim vodovima, sprečavanje uznemiravanja i interakcije sa dalekovodima obezbeđivanjem bezbednih mesta za hranjenje i gnežđenje divljih ptica.

Projekat LIFE Danube Free Sky LIFE19 NAT/SK/001023 “Međunarodni projekat za sprečavanje stradanja ptica na dalekovodima” dobio je sredstva iz LIFE programa Evropske unije. Trajanje projekta: septembar 2020 – februar 2026.