Skip to main content

Koalicija 27 o otvaranju Klastera 4 i životnoj sredini 14. decembra

Koalicija 27 održaće 14. decembra u 11 časova u Medija centru pres konferenciju povodom otvaranja Klastera 4, u okviru kog je pregovaračko Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene.

Nakon pres konferencije, Koalicija 27 će u 13 časova u Nemanjinoj 11 ministarki zaštite životne sredine Ireni Vujović i ministarki rudarstva i energetike Zorani Mihajlović pokloniti osam Izveštaja iz senke o Poglavlju 27 u Srbiji, koje ova mreža organizacija civilnog društva priprema i izdaje od 2014. godine.

Koalicija 27 ocenjuje da je otvaranje pristupnih pregovora u okviru Klastera 4 i Poglavlja 27 izraz namere Evropske unije da se Srbija motiviše za unapređenje dijaloga i brži napredak u oblasti životne sredine, ali ne i rezultat stvarnog napretka u ovoj oblasti. O problemima i manjkavostima u ovom procesu, na pres konferenciji će detaljnije govoriti predstavnice i predstavnik Koalicije 27:

  • Tanja Petrović, izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije
  • Mirjana Jovanović, programska menadžerka, Beogradska otvorena škola
  • Goran Sekulić, saradnik za javne politike, Svetska organizacija za prirodu – Adria (WWF Adria)

Koaliciju 27 su osnovale organizacije civilnog društva 2014. godine sa ciljem da prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27). Koalicija 27 izdaje godišnji ‘Izveštaj iz Senke’ koji prati pregled dostignuća Srbije u ovoj oblasti i daje preporuke kako unaprediti postojeće procese.

Konferencija se može pratiti uživo preko Web portala Medija centra, YouTube kanala i Facebook stranice Medija centra:

Live FB: www.facebook.com/medija.centar/live

Live YT: www.youtube.com/user/MCBeograd

Medija centar: https://mc.rs/uzivo