Stanimir i Vukosava

Pratite uživo porodicu kukuvija u domaćinstvu Dragana Jovanovića u selu Zagorica kod Topole

Kamera

Više o kukuvijama:

Kukuvija (Tyto alba) je sova srednje veličine sa izraženim srcastim licem, dugih nogu i bez uškica. Oči su crne, relativno male. Gornji delovi tela su žuto-braonkasti, letna i repna pera sa poprečnim crnim prugama, leđa sivkasta sa belim tačkicama. Donji delovi tela su svetliji, žute ili braon boje sa tamnim tačkicama.

Ova sova koja bira otvorena staništa sa dosta travnih površina na kojima nalazi bogate izvore hrane. Često boravi u ljudskim naseljima. Izbegava velike nadmorske visine i predele sa dugotrajnim snežnim pokrivačem. Gnezdi se uglavnom u nizijskim predelima Srbije. Van perioda gnežđenja se može pojaviti i u brdsko-planinskim staništima. Procenjena nacionalna populacija je 3.400-5.100 parova, od čega u Vojvodini 1.900-2.500.

Kukuvija je uglavnom stanarica. Odrasle ptice ostaju na teritoriji, dok mlade lutaju i do par stotina kilometara od gnezda. U Srbiji su nalažene jedinke koje su obeležene metalnim prstenovima u Mađarskoj i Nemačkoj.

Živi usamljeno ili u parovima. Preko dana odmara se na tavanima, u napuštenim objektima, u rupama u zidovima, u dupljama drveća, retko u gustom rastinju. Iako je tipična noćna ptica, kukuvija može biti aktivna i tokom dana. Let je bešuman, a mekani zamasi se smenjuju kliženjem. 

Osnovna hrana kukuvije su mali sisari (voluharice, miševi, pacovi, rovčice), retko ptice, žabe, gušteri. Masa plena varira od 5 do 200 grama. Lovi sa osmatračnice ili u letu kada pretražuje živice, rubove polja, livade i pašnjake. Plen nalazi dobrih sluhom. Gvalice kukuvije su tipično sjajne, ovalne ili okrugle i tamne, gotovo crne.

Gnezda, kao i druge sove, ne pravi, već koriste tavane, rupe u zidovima, duplje drveća, stogove slame. Prihvata posebno napravljene kutije za gnežđenje. Ženka najčešće polaže 4-7 jaja u razmaku od po 2 dana. Jaja su ovalna, potpuno bela. Mladi se izležu nakon 5 nedelja inkubacije, a iz gnezda izlaze sa starošću od oko 2 meseca. Nakon izletanja, ostaju uz roditelje još 1 mesec i potom se osamostaljuju. Kukuvije se gnezde najčešće jednom godišnje, ali kada hrane ima u izobilju mogu imati i 2 legla. 

U Srbiji je kukuvija strogo zaštićena vrsta. Ugrožena je pre svega gubitkom staništa za ishranu i gnežđenje. Intenzivna poljoprivreda ne pogoduje sovama zbog velike upotrebe otrova. Sve je manje starih zgrada i tavana na kojima se kukuvije mogu gnezditi i odmarati. Svake godine na veliki broj strada na putevima, a posebno opasni su auto i magistralni putevi na kojima se vozila kreću velikim brzinama.

"Svi gledaju onog Vetra i onu Rušku. Hvale ih da love miševe. Lako je njima danju da love miševe. Mi ih tamanimo u trećoj smeni, bez greške".
Vukosava


Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije © Sva prava zadržana - 2020