Skip to main content

Javna nabavka sa javnim pozivom

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije oglašava javnu nabavku sa javnim pozivom za kupovinu terenskog motornog vozila u okviru projekta LIFE19 NAT/SK/001023 LIFE DANUBE FREE SKY.

Ponudu dostaviti na adresu: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS), Partizanskih baza 6/43, 21000 Novi Sad, sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku Jednog terenskog vozila – DZPPS JNOP br. 125/2020 – NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 21.12.2020.godine do 11.00 časova.

Konkursna dokumentacija: OVDE

Pravilnik o nabavkama DZPPS: OVDE