Skip to main content

Izveštaj o stradanju ptica od elektrokucije i kolizije na dalekovodima u 2023. godini

Tokom 2023. godine prikupljeno je ukupno 93 podataka o stradanju 21 vrste ptica od elektrokucije i kolizije na dalekovodima u Srbiji, a koji nisu prikupljani u sklopu drugih projektnih aktivnosti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS). Podaci su sakupljani sporadično, na više načina, od strane zaposlenika, članova, simpatizera – njih 20. Najviše podataka sakupili smo tokom terenskog rada zaposlenih i članova Društva, zatim javljanjem građana putem telefona, imejla, kao i preuzimanjem podataka sa raznih portala i društvenih mreža. Najčešći uzrok stradanja ptica na dalekovodima je elektrokucija (83), dok je zabeleženo svega 7 slučajeva kolizije. Za tri slučaja ostalo je nepoznato da li se radi o koliziji ili elektrokuciji.

Najčešće stradale ptice bile su gačci (Corvus frugilegus) sa 20, bele rode (Ciconia ciconia) sa 19 nastradalih jedinki, potom svrake (Pica pica) sa 12, čvorci (Sturnus vulgaris) sa 8, dok su ostale vrste bile zastupljene sa tek po nekoliko jedinki. U sklopu ovih aktivnosti otkrivene su veoma opasne linije dalekovoda kod Niša na kojima masovno stradaju rode i šljukarice, a zabeležen je i prvi slučaj stradanja surog orla (Aquila chrysaetos) od elektrokucije.

Pozivamo naše članove i simpatizere da nam šalju podatke ukoliko naiđu na stradanja ili povređivanja ptica usled sudara sa žicama (kolizija) ili strujnog udara (elektrokucija). Na taj način možemo da lociramo opasne konzole dalekovoda, kao i opasne deonice dalekovoda na kojima u budućnosti mogu da budu sprovedene različite zaštitne mere. Ono što je potrebno da uradite to je da nam pošaljete:

  • što precizniju koordinatu nastradale ptice ispod stuba ili ispod linije dalekovoda (u slučaju sudara sa žicama), 
  • datum kada je ptica bila pronađena ili makar orjentaciono kada je bila pronađena (sami napišite neki orjentacioni datum),
  • fotografišite konzolu izbliza i dalekovod iz daljine,
  • što kvalitetnije (izbliza) i sa više uglova fotografišite nastradalu/povređenu pticu, vrsta se može odrediti i uz pomoć samo suvih ostataka (perja),
  • sve pošaljite na mail: podaci@pticesrbije.rs,
  • ukoliko je ptica živa odmah pozovite Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (Vojvodina) ili Zavod za zaštitu prirode (ostatak Srbije),
  • možete nam poslati podatke i za nalaze iz ranijih godina o kojima se ne sećate svih detalja, ali je važno da fotografišete dalekovod gde je stradanje bilo zabeleženo.

Rešavanjem problema stradanja ptica od elektrokucije i kolizije (sudara sa mrežama i stubovima dalekovoda) duž toka Dunava bavimo se u okviru programa LIFE Danube Free Sky zajedno sa partnerima iz 6 evropskih zemalja. Rešenja za ove probleme postoje, a planiraju se koristiti najnovija i najefektnija tehnološka rešenja: preusmerivači leta, izolacija opasnih stubova i zamena opasnih delova bezbednim. Više o celom projektu možete pročitati na: www.danubefreesky.eu

Autori teksta: Mirjana Rankov i Marko Šćiban