Skip to main content

Isidora Fernbah – zaštitnica prirode i prva ornitološkinja

Isidora Dora Karačon je rođena u Somboru 1878. godine, u staroj somborskoj mađarskoj porodici. Godine 1895. udala se za Karla Fernbaha iz Apatina, koji će kasnije postati veliki župan Bačko-bodroške županije, čije se administrativno središte nalazilo u Somboru.

Dora Karačon Fernbah 1896. godine

Dora Karačon Fernbah bila je posvećena zaštiti prirode i ptica, posebno nakon što je njen suprug tokom 1906/07. g. sagradio dvorac „Baba Pusta“ na pustari Šara (danas selo Aleksa Šantić). Bila je idejni tvorac i realizator sadnje prvog engleskog parka na prostoru šire okoline grada, na imanju pored kaštela čija je bila gospodarica.

Park se prostirao na deset hektara, a Dora Fernbah ga je pretvorila u utočište za ptice, u kome je sama dizajnirala velik broj veštačkih gnezda i zidova sa otvorima za ptice, hranilica i posuda (kadica) za kupanje ptica. Na svom imanju njihovim potrebama je prilagodila i posebno orezane grmove, a posadila je i četinare za zimsko sklonište pticama. Obezbedila je i uslove za stalno naseljavanje nekih ptičjih vrsta poput sova ili detlića. Prva je žena na svetu koja je ptice markirala prstenovima.

O svojim vrednim zapažanjima vezanim za život i migracije ptičjeg sveta redovno je izveštavala Ornitološko društvo u Budimpešti. Godine 1912. objavila je zapažen rad o zaštiti ptica na svom imanju, na mađarskom i nemačkom jeziku, u časopisu Kraljevskog ornitološkog društva „Aquila“.

Dora Fernabh je preminula 1934. g. u Apatinu, gde je i sahranjena.

Tekst: Milan Stepanović, vebsajt Ravnoplov.

Fotodokumentacija: Boris Mašić i Milan Stepanović