Skip to main content

Ima nade za orlove krstaše

Tri para orlova krstaša uspešno izvela potomstvo

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije saopštilo je da su sva tri para orla krstaša ove godine uspešno izvela potomstvo, te je naša populacija na severu Banata bogatija za tri mlada orla. Orao krstaš u Srbiji ima status kritično ugrožene vrste i svaka nova jedinka izuzetno je značajna za njihov opstanak.

Mere aktivne zaštite, poput četvoromesečnog čuvanja gnezda, sprovode se od 2017. godine sa ciljem da se populacija krstaša sačuva i uveća i za sada daju odlične rezultate. Od ove godine zaposleni, članovi i volonteri Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije čitavu gnezdilišnu sezonu motrili su na tri gnezdeća para orlova krstaša.

„Velika je čast i odgovornost biti uključen u projekat zaštite ugrožecne vrste kakva je orao krstaš. Bili smo na rubu nestanka ptice sa nacionalnog grba zbog gubitka staništa, trovanja i krivolova“, kaže Mirjana Rankov, koordinatorka PannonEagle LIFE projekta u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. „Novi uspesi ohrabruju nas da nastavimo još snažnije da radimo na zaštiti ugroženih vrsta. Oporavak populacije orla krstaša, kao i mnogih drugih vrsta, moguć je ako se udruže građani, institucije i privreda“.


Zanimljivosti o orlu krstašu:

  • Dužina tela od vrha kljuna do vrha repa je oko 80 centimetara, a raspon krila kreće se od 180 do 215 centimetara.
  • Odrasla jedinka je težine od 2,5 do 4,5 kilograma. Kao i kod drugih ptica grabljivica ženke su krupnije i masivnije od mužjaka.
  • Krstaši postaju polno yreli tek sa 5 godina starosti.
  • Osnovna hrana krstaša su mali sisari poput tekunice i ptice srednje veličine. U prirodi mogu da dožive starost od oko 30 godina.

Ključne aktivnosti u periodu kada se orlovi krstaši ne gnezde biće postavljanje novih platformi pogodnih za gnežđenje, održavanje staništa i sprečavanje trovanja. U Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije napominju da svi mogu da pomognu zaštitu orlova krstaša savesnom primenom pesticida u poljoprivredi, prijavljivanjem slučajeva trovanja životinja, obnavljanjem i sprečavanjem uništavanja staništa.