Skip to main content

Fatalne posledice zloupotrebe pesticida

Pesticidi, prvenstveno napravljeni zarad uklanjanja nepoželjnih insekata koji smetaju čoveku, sa sobom nose skrivene opasnosti kada se zloupotrebe i imaju uticaja na naš svakodnevni život i celokupno zdravlje. Posledice pogrešnog rukovanja ovim toksičnim supstancama dosežu daleko izvan svog osnovnog cilja, predstavljajući ozbiljnu pretnju po zdravlje ljudi, posebno osetljivih grupa kao što su deca.

U stvarnosti, jedan pogrešan korak sa pesticidima, može dovesti do neočekivanih nezgoda, koje utiču ne samo na nas već i na naše voljene, na načine koje ne možemo ni da zamislimo. Ovaj gorući problem postaje još više evidentan u novom video snimku projekta BalkanDetox LIFE, naglašavajući hitnu potrebu za povećanjem svesti i odlučne akcije.

Nevidljiva opasnost

Prvenstveno povezivani sa poljoprivredom, pesticidi su postali prisutni u različitim aspektima naših života. Njihov uticaj se proširujue i izvan granica poljoprivrednog zemljišta, prodiru u javne prostore i dospevaju do naših domaćinstava kroz svakodnevne predmete kao što su tepisi, materijali za pakovanje hrane pa čak i farbe.

Bilo da su one organskog ili neorganskog porekla, ove hemikalije koriste različite metode za borbu protiv nepoželjnih insekata. Prekomerna i neadekvatna upotreba ovih otrovnih supstanci u prirodi, izaziva zabrinutost kod ljudi jer i slučajno izlaganje njihovom uticaju postaje opasnost za sve nas.

Putevi prenošenja i rizici izlaganja pesticidima

Izlaganje pesticidima se odvija različitim putevima: profesionalnim, kroz poljoprivredu, u kućnim i baštenskim radovima i indirektno, kroz ishranu. Izlaganje kože se ističe kao jedno od najčešćih i najopasanijih i predstavlja pretnju pri rukovanju pesticidima tokom mešanja, utovara, odlaganja i čišćenja.

Slučajno unošenje pesticida oralnim putem ozbiljna je mogućnost trovanja, bez obzira da li je posledica namernog delovanja ili slučajne nezgode. Veliku pretnju predstavlja trovanje pesticidima usled nepravilnog skladištenja ambalaže ili kontaminiranih izvora vode. Rizik od respiratorne izloženosti se povećava kada je pesticid isparljiv, u tom slučaju komponente pesticida se udišu, posebno u zatvorenim prostorima.

Oči su takođe podložne hemijskim oštećenjima, posebno kada granulirani oblici pesticida dođu u kontaktr sa očima prilikom nasilnog rukovanja. Ove višestruke opasnosti naglašavaju važnost poštovanja zaštitnih mera prilikom rukovanja pesticidima.

“Studije dosledno potvrđuju povezanost između izlaganja pesticidima i pogoršanja već postojećih ozbiljnih bolesti.”

Složen odnos između izlaganja hemikalijama i naših tela postaje očigledan kada detaljnije pogledamo vezu između pesticida i raznih bolesti. Naučne studije dosledno potvrđuju povezanost između izlaganja pesticidima i pogoršanja već postojećih ozbiljnih bolesti kao što su rak, poremećaj hormona, astma, dijabetes, alergije i neurološki poremećaji poput Parkinsonove bolesti.

Uticaj na zdravlje nije određen samo toksičnošću hemikalija, već i obimom izloženosti, pri čemu je određeni deo stanovništva podložniji njihovim štetnim efektima.

Najveći teret snose deca i ugrožene grupe

U ovoj zamršenoj mreži pesticida, deca, trudnice i stariji su najpodložniji ovim štetnim efektima. Deca se navode kao najugroženija zbog osetljivosti njihovog organizma u razvoju, ponašanja i fiziologije. Posledice mogu biti ozbiljne kao što su urođene mane, manja težinu pri rođenju pa čak i pobačaj. Istraživanje takođe otkriva zabrinjavajuću vezu između izloženosti pesticidima i leukemije kod dece, posebno kada su majke izložene tokom trudnoće. Javlja se i dodatni sloj brige zbog genetske predispozicije pojedinaca da razviju bolesti povezane sa pesticidima, što sugeriše da izvesne osobe mogu biti u većoj opasnosti od drugih.

Zaštita našeg zdravlja i životne sredine

Negativne posledice pesticida ne utiču samo na zdravlje pojedinca, već i na dobrobit čitavog društva, te su neophodne stroge mere za smanjenje rizika povezanih sa zloupotrebom pesticida, posebno kada je u pitanju zaštita ugroženih grupa. Zloupotreba pesticida nije samo lokalna briga; to je globalna kriza koja zahteva zajedničku akciju.

BalkanDetox LIFE projekat posvećen je rešavanju ilegalnog trovanja divljih životinja i zloupotrebe pesticida u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Kroz sveobuhvatnu studiju projekta želimo da rasvetlimo dalekosežne efekte zloupotreba pesticida na zdravlje ljudi širom Balkana. U suočavanju sa ovim izazovima, naši dalji koraci su jasni: moramo povećati svest, preispitati svoje izbore i posvetiti se zaštiti ne samo našeg zdravlja, već i zdravlja naše dece i naše okoline.