Skip to main content

Deca Niša čuvaju rode

U toku Južne Morave gotovo svako selo se može pohvaliti sa bar po jednim gnezdom belih roda, a na teritoriji gradskih opština Niša 2022. godine gnezdilo se 34 para. Svaki par dobilo je svog zaštitnika odnosno osnovnu školu ili istureno odeljenje čiji će se učenici u budućim godinama brinuti o njima.

Krupna bela ptica velikih crnih krila, kljun koji se crveni, vitke duge nožice – svi odmah i lako prepoznamo belu rodu! Oduvek joj se radujemo kao znaku proleća i novog života. Ona se za uzvrat gnezdi na krovovima naših kuća. Bele rode su u mnogim evropskim državama danas dosta proređena vrsta, a u nekim njihovim prirodnim staništima ih, nažalost, više uopšte nema. Ipak, populacija roda koje se gnezde u Srbiji je stabilna i broji 1.200-1.400 parova.

U toku Južne Morave gotovo svako selo se može pohvaliti sa bar po jednim gnezdom belih roda, a na teritoriji gradskih opština Niša 2022. godine gnezdilo se 34 para! Ipak, parovi roda nisu pravilno raspoređeni, više od polovine gnezdećih parova je na teritoriji opštine Palilula od čega je čak 15 parova odabralo selo Donje Međurovo za svoj dom! Upravo je u tom selu, u čast belih roda, umetnik Nenad Stojkov oslikao mural na zidu OŠ „Desanka Maksimović“. Ovo selo je po broju parova belih roda jedinstveno i zaslužuje da postane „Niško selo roda“.

Svako gnezdo na teritoriji grada Niša dobilo je svog zaštitnika odnosno jednu osnovnu školu ili istureno odeljenje čiji će se učenici u budućim godinama brinuti o gnezdu. U realizaciji ove ideje učestvovalo je 12 osnovnih škola i 12 isturenih odeljenja. Zaštitnici su kumovali svakom paru belih roda koje ćemo zajedno čekati predstojećeg proleća. Za savaki gnezdeći par izrađena je i tabla sa imenima roda koja je dodeljena zaštitniku.

U periodu od novembra 2022. do februara 2023. godine, Slobodan Marković, ornitolog DZPPS-a, održao je preko 30 radionica, predavanja i izleta za osnovce, kojima je prisustvovalo oko 800 dece. Kako bi osnovcima ova tema bila interesantnija, odštampana je i publikacija „Rode Niša“. Rad na zaštiti belih roda u Nišu je daleko od gotovog, potrebno je obezbediti bar 15 gnezda koja se nalaze na električnim stubovima i trafoima, kako bi se omogućilo gnežđenje tim parovima bez stradanja od elektrokucije.

Projekat je finansirala i podržala Lokalna Fondacija Niš, koja je i sama postala zaštitnik jednog para belih roda.