Skip to main content

Da žive prepelice – prijavite vabilice!

Već godinama su avgust i septembar, u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, obeleženi borbom protiv krivolova prepelica. Za razliku od prethodnih godina, lovna sezona na ovu najmanju vrstu divlje koke počinje petnaest dana kasnije, odnosno 15. avgusta 2022, a u skladu sa prošlogodišnjim izmenama Pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači.

Ove pozitivne zakonske promene ipak ne znače da se na terenu prepelice već ne love uz korišćenje zakonom zabranjenih elektronskih vabilica. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva građanke i građane da prijave ovakve slučajeve krivolova i tako pomognu opstanak ove izuzetno ugrožene vrste.

Elektronska vabilica emituje prodorno oglašavanje mužjaka prepelice tokom noći kako bi na određenu lokaciju privukla i zadržala veliki broj prepelica koje krivolovci u zoru pobiju. Vabilice zavaravaju prepelice da na toj lokaciji ima hrane, da tu mogu da se odmore i da je okruženje bezbedno. Procene su da se na području Srbije, uglavnom vikendima, koristi oko 800 elektronskih vabilica. Usled ovakvog vida nelegalnog lova u Srbiji svake godine strada više od 50.000 prepelica.

Elektronske vabilice

Korišćenje elektronskih vabilica na području Republike Srbije zabranjeno je Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o divljači i lovstvu, te nizom međunarodnih ugovora. Prema domaćem Кrivičnom zakoniku korišćenje tih uređaja u lovištu okarakterisano je kao krivično delo za koje je zaprećena zatvorska kazna od 6 meseci do 3 godine.

Elektronske vabilice su glasne i mogu se čuti sa velike udaljenosti, sa više od 2 kilometra. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva građane i građanke da im se pridruže u sprečavanju krivolova i prijave korišćenje elektronskih vabilica policiji. Takođe, možete se obratiti za savet i podršku Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj 021/304-49-25

Tokom ove sezone, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije će na terenu imati pomoć novoosnovane jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova zadužene za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine.


Više o nezakonitom ubijanju ptica i kako ih prijaviti saznajte na našem portalu POSLEDNJILET.RS