Skip to main content

Avanture Sebastijana, sove vegetarijanca

Marko Mastrorili
Stefanija Montanino

Dobrodošli u neobičnu šumu u kojoj žive razne vrste sova. Iako se nalazi na periferiji velikog grada, ljudi je još nisu uništili. Do sada! Sovice su primetile veliku tablu na kojoj se najavljuje izgradnja novog tržnog centra. U toj šumi živi i sova Sebastijano, a on krije veliku tajnu. Iako se sve sove hrane miševima i drugim sitnim glodarima, Sebastijano je vegetarijanac i voli da jede povrće i dobru supu, ali to ne sme da prizna svojim drugarima.

Sebastijano će jednog dana upoznati vrsnog kuvara, specijalistu za zeleniš, miša Erkolina koji celog života mašta da poseti daleku magičnu livadu na kojoj rastu razne biljke. I tad se u šumi događa čudo. Sova Sebastijano i miš Erkonlino postaće prijatelji, pomoćiće jedan drugom i udruženim snagama spasti šumu kojoj više nijedan čovek neće moći da naudi.

OVDE možete poručiti svoj primerak knjige.


“Tek kada sam se udružio sa Erkolinom, zajedničkim snagama smo uspeli da sačuvamo šumu. Članstvom u Društvu možeš pomoći da se sačuvaju brojne šume širom Srbije. OVDE saznaj kako se možeš učlaniti”.

Sebastijano


Impresum

Biblioteka
“Prozna putovanja”

Marko Mastrorili
Stefanija Montanino
“Avanture Sebastijana, sove vegetarijanca”

Prevela sa italijanskog
Marina Drndarski

Ilustrovala
Roberta Banino

Za izdavače
Vesna Odanović Kapuran
Milan Ružić

Urednica
Sandra Bakić Topalović

Lektura
Sonja Šoć
PR Agencija Jasna Erčić

Likovno-tehničko uređenje
Daliborka Mijailović
Kaligraf 994

Štampa
Caligraph, Beograd 2021.

Tiraž
1.000

Izdaje
ODISEJA, Dobračina 5, Beograd
tel. 011 2620-521
info@odiseja.co.rs
odiseja.co.rs

CIP – Katologizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd