Skip to main content

Orlovi ponovo krstare Srbijom

Iako se smatra nacionalnim simbolom naše zemlje, orao krstaš (lat. Aquila heliaca) danas je kritično ugrožena vrsta u Srbiji, toliko da nam je 2016. godine preostao svega jedan gnezdeći par. Ipak, kroz dugogodišnje i uporne akcije, pre svega članova i volontera Društva za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama, Srbija danas broji tri gnezdeća para orlova krstaša.

Iako je porast broja ovih ptica u našoj zemlji dobar znak, stanje populacije krstaša još je uvek veoma daleko od povoljnog. Učestali slučajevi stradanja ptica koje prouzrokuju ljudi, kroz trovanje, ilegalno ubijanje, hvatanje, slučajeve elektrokucije i kolizije, uzrokuju da gotovo svake sezone u Srbiji stradaju desetine orlova. Ipak, postoji nada da bismo mogli da doživimo novi porast u brojnosti naših krstaša.

Orlovi krstaši su gnezdarice, što znači da se tokom zime ne sele, već ostaju na svojim teritorijama čekajući proleće kada izvode potomstvo. Mlade jedinke ove vrste nakon uspešnog izletanja iz gnezda, narednih godina tragaju za idealnim mestom za gnezdo, gde će, ukoliko im uslovi dozvole, ostati dugi niz godina. Tokom ove potrage oni prevaljuju široka prostranstva, detaljno pregledaju teren, dostupnost plena, te traže snažna i visoka stabla koja bi mogla da podrže velika i masivna gnezda koja ovi orlovi prave.

Nadu da će se orlovi ponovo gnezditi na mestima u Srbiji na kojima su istorijski bili prisutni, a danas su iščezli, daju novi podaci sa terena. Tokom međunarodnog popisa orlova ove zime, popisivači su, sem nama dobro poznatih gnezdećih parova, popisali i sedam mladih krstaša, dok je jedan viđen i u blizini stare gnezdilišne lokacije na Fruškoj gori.

Razmenom informacija sa kolegama iz Mađarske dobili smo uvid i u putanje kretanja mladih orlova praćenih satelitskim odašiljačima – čak 4 mlada krstaša sa satelitskim odašiljačima nadletala su Srbiju, takođe posećujući Frušku goru, ali i podneblje Deliblatske peščare. Još dve mlade ptice viđene su u okolini Beograda krajem februara.

Mladi krstaš preleće Frušku goru (Izvor: Google Earth, MME Hungary)

Ovi podaci nam govore da krstaši aktivno tragaju za novim teritorijama krstareći nebom iznad Srbije. Iako ovi prizori donose nadu, moramo biti svesni i mnogih prepreka koje stoje na putu ponovnom naseljavanju. Svedoci smo sve češćih i masovnijih neplanskih i ilegalnih seča šuma širom Vojvodine, pa i u zaštićenim područjima. Takođe, pojava novih trendova neregulisane vožnje motornih vozila u zaštićenih područja sve je učestalija. Orlovi krstaši su ptice koje su izuzetno osetljive na uznemiravanje, pre svega od strane ljudi. Buka i niz drugih ljudskih aktivnosti, ukoliko se obavljaju u blizini gnezda, vrlo često mogu da dovedu do uginuća mladunaca, kao i da nateraju ptice da u potpunosti napuste svoje gnezdo. Pretpostavlja se da je upravo uznemiravanje gnezda krstaša jedan od glavnih uzrokaa koji su nas doveli na korak od iščezavanja ove vrste u Srbiji.

Da li će ptica sa našeg nacionalnog grba i dalje krasiti nebo nad ravnicama i planinama Srbije, uveliko zavisi od nas. Kao celokupno društvo, imamo obavezu da se zalažemo za očuvanu, zdravu i raznoliku prirodu i životnu sredinu, od koje ne samo da zavisi život orlova, nego i kvalitet života i opstanak nas ljudi.

Mladunac krstaša u gnezdu (Foto: Tibor Juhász)