Prijavili krivolov u Blacu, dobili pretnje smrću!

Članovi DZPPS-a se ne suočavaju samo s krivolovcima koji koriste elektronske vabilice, već i sa pretnjama smrću.