Srpski ornitolozi prstenovali beloglave supove u Bugarskoj

Onritolozi DZPPSa obeležili su GPS transmiterima dva beoglava supa u Bugarskoj.